De Europese Beweging Nederland (EBN) is een netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De EBN functioneert als een Europa platform. Wat ons bindt is een betrokkenheid bij het Europese integratieproces en de overtuiging dat we de toekomst van Europa zelf mee gestalte kunnen geven.

Gaarne vestigen we uw aandacht op onze activiteiten, nieuwe publicaties en agenda.


Publicaties

Brussel straft Boedapest terecht – maar hoe verder? Nieuwe column Thomas von der Dunk

17 september 2018

Lees meer

Verkiezingen met Beierse slag. Nieuwe column Thomas von der Dunk

21 oktober 2018

Lees meer

De erfenis van 1918 gaat ons meer aan dan ooit. Nieuwe column Thomas von der Dunk

12 november 2018

Lees meer


EBN inventariseert initiatieven die gericht zijn op versterking van Europese waarden     

 

Bij de komende Europese verkiezingen tekenen zich in het politieke spectrum meer dan in het verleden duidelijke scheidslijnen af, met name die tussen voorstanders en tegenstanders van verdieping van het Europese integratieproces, of zelfs die tussen voor en tegen EU- lidmaatschap. Er zal dus kleur moeten worden bekend. In een artikel op deze site gaat Joost van Iersel in op enkele fundamentele dilemma’s onder meer inzake identiteit en Europese waarden. Wij zijn het eens dat een bredere kennis onder de burgers van de Europese gang van zaken een beter zicht zal opleveren op wat Europa wezenlijk betekent. Daarom ondersteunen wij het idee voor een inventarisatie van alle initiatieven in Nederland die daartoe bijdragen. Lezers die deze inventarisatie willen aanvullen, nodigen wij bij deze graag uit tot een reactie. Lees verder

administrator_ebnHome