My Blog

28 september – AIV bijeenkomst ‘Stormbestendigheid Eurozone’

AIV bijeenkomst ‘Stormbestendigheid Eurozone’, Den Haag 28 september 2017

Op donderdagmiddag 28 september 2017 organiseren de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een discussiebijeenkomst naar aanleiding van het recent verschenen AIV-advies ‘Is de eurozone stormbestendig? Over verdieping en versterking van de EMU’.

De bijeenkomst zal worden ingeleid door prof.dr. A. Van Staden, vicevoorzitter van de AIV en voorzitter van de commissie EMU die het advies heeft voorbereid. Vervolgens zullen prof.dr. L.H. Hoogduin, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en voormalig lid van de directie van De Nederlandsche Bank, en prof. C.N. Teulings, hoogleraar Labour Economics University of Cambridge en voormalig directeur van het Centraal Planbureau, reageren op het advies. Aansluitend vindt een bredere discussie plaats met de zaal. Moderator is Prof.dr. B. Steunenberg, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden Wijnhaven, Turfmarkt 99, in zaal 3.60. Vanaf 15:00 uur is er een ontvangst met koffie en thee, waarna de bijeenkomst vanaf 15:30 uur tot 17:00 uur plaats heeft. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens een informele borrel.

Datum
28 september, 15-17 uur.

Locatie
Haagse vestiging Universiteit Leiden, Turfmarkt 99, Den Haag, zaal 3.60

Aanmelden
RSVP per email vóór 25 september barbara-vander.kroon@minbuza.nl o.v.v. naam, achtergrond/functie.

Weblink AIV advies
http://aiv-advies.nl/9fx/publicaties/adviezen/is-de-eurozone-stormbestendig-over-verdieping-en-versterking-van-de-emu.

administrator_ebn28 september – AIV bijeenkomst ‘Stormbestendigheid Eurozone’