Activiteiten

‘We@FF The Future: Een nieuwe agenda voor Europa’

Dinsdag 9 juni, Invitational ‘We@FF The Future: Een nieuwe agenda voor Europa’, Haagse Hogeschool, 16.30-18.30 uur

Brainstorm van jongeren over hun agenda voor de toekomst. Wat zijn de grote uitdagingen van deze tijd? Waar moeten we staan over 20 jaar? Welke rol moet en kan Europa hierin spelen: Wat moet er anders en beter?

Deze brainstorm is gekoppeld aan de EBN Nanke Meuter Award wedstrijd: wie wordt de meest creatieve agenda-setter voor Europa? Lees verder:

Na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015, gingen in vele Europese steden miljoenen mensen de straat op. Geen beroepsdemonstranten, maar mensen die wilden gaan staan voor vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, respect voor culturele diversiteit en het vreedzaam oplossen van conflicten.

De energie van die demonstraties staat in schril contrast met berichten die rond Europa het dagelijkse nieuws domineren: De tweespalt, het politiek gehakketak, het logge Brussel, het fort Europa dat de poorten sluit voor mensen van elders.

In dit alles speelt een rare paradox. Er wordt gesproken over de toekomst van Europa, maar wie bepaalt eigenlijk die agenda. Er zijn vele jonge Europeanen met een eigen blik op de toekomst, maar officiële plannen voor hun toekomst worden elders gemaakt. Hoog tijd voor een bredere dialoog: FF @ The Future. Hoe kunnen we veel creatiever de toekomst tegemoet treden? Wat moet de agenda zijn? Hoe kunnen we optreden tegen de grote ongelijkheden en kansverschillen die er tussen mensen en generaties bestaan en sommigen tot geweld en wanhoopsdaden drijven?

administrator_ebn‘We@FF The Future: Een nieuwe agenda voor Europa’
read more

EU-Poort ‘EU: desintegratie of nieuwe verbeelding?’

Donderdag 18 juni, EU-Poort ‘EU: desintegratie of nieuwe verbeelding?’ Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag, 19.30-21.30 uur
(met tevens de uitreiking van de EuroNederlander van het Jaar).

Europa leeft in grote paradoxen. Terwijl iedere week duizenden mensen in gammele boten Europa trachten te bereiken, vragen binnen Europa veel mensen zich af waar het met het continent heen moet. Gesprekken over de trage economische groei, het democratisch tekort, het gebrek aan Europese ‘ziel’ en onderlinge solidariteit, de onduidelijkheid over wat Europa mensen doet of brengt, en speculaties over uittreden uit de Europese Unie (Grexit, Brexit…) houden de gemoederen bezig. Die discussies draaien vaak in voorspelbare cirkels, zonder duidelijk praktisch gevolg. ‘Europa is niet de Europese Unie’, stellen critici, maar wat het wel is, of hoe het zonder een Europese Unie verder zou moeten gaan komt niet boven tafel. Het lijkt een tijd van stuurloos ‘doormodderen’.

Tegelijkertijd zijn op tal van plaatsen mensen bezig met nieuwe praktische verbeelding van Europese kwesties, met scherpe analyses en kritische suggesties voor de toekomst. Levert dat reële aanknopingspunten op voor Europa? Nieuwe beelden van de betekenis van Europa lokaal of in de wereld? Nieuwe praktische politiek of aanpak van taaie problemen?

In het kader van de uitreiking van de EuroNederlander van het Jaar Award* stellen we deze vragen centraal. Met een kick-off door prof. Linda Senden (hoogleraar internationaal en Europees recht, Universiteit van Utrecht) over de prijs van desintegratie, ‘Europa: tegen de heilig verklaring van nationale soevereiniteit’ Gevolgd door een panelgesprek over nieuwe praktische verbeelding, m.m.v. de EuroNederlander nominees van dit jaar Rutger Wolfson (oud-directeur Internationale Film Festival Rotterdam); Egbert Fransen en Charlot Schans (New Europe – Cities in Transition/Pakhuis de Zwijger); Liesbeth Weijs (Montesquieu Instituut) en Nico Visser (website Europa-Nu), met journalisten Jos Heymans (RTL Nieuws) en Hans Nijenhuis (chef Opinie, NRC). En met u.
Moderator: Godelieve van Heteren (EBN)

 

AANMELDING
Toegang is gratis, maar gaarne aanmelding: ebnuitnodiging@outlook.com, ovv ‘registratie EU-Poort 18 juni’. Bij volle zaal hebben aangemelde personen voorrang.

PERSINFORMATIE
Voor nadere inlichtingen: Godelieve van Heteren (voorzitter EBN) email: vanheteren@bmg.eur.nl, tel: 0655197342 , of Mark Zellenrath (secretaris EBN) email: info@markzellenrath.com, tel: 0629191397

*De EuroNederlander Award wordt jaarlijks door de Europese Beweging Nederland (EBN) uitgereikt aan personen of organisaties die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het Europese debat en nieuwe beeldvorming over Europa in Nederland. De EBN richt zich daarbij met name op de inspanningen van civiele partijen en netwerken.Tot uiterlijk woensdag 17 juni, 2015, 13.00 uur kunt u stemmen op een van de nominates van dit jaar via:

http://het-portaal.net/formulier/stem-hier-voor-de-euronederlander-award

 

administrator_ebnEU-Poort ‘EU: desintegratie of nieuwe verbeelding?’
read more

Boekpresentatie en lancering Nederlands-Griekse Mediacirkel

Maandag 29 juni, 15-17 uur Boekpresentatie en lancering Nederlands-Griekse Mediacirkel (met aansluitende borrel)

Locatie: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, zaal 105, Spuistraat 134, Amsterdam (borrel aansluitend in Leeuwenkuil, in zelfde gebouw)

Samen met het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS), de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA en uitgeverij EPO organiseert de EBN in een feestelijke bijeenkomst de presentatie van het boek ‘Groeten uit Griekenland’ van VRT-correspondent in Athene en blogger Bruno Tersago, en de lancering van de Nederlands-Griekse Mediacirkel. De NG Mediacirkel is een nieuw initiatief van Griekenlanddeskundigen m.m.v de EBN. Het heeft als doel de Nederlandse media van scherpere informatie over Griekenland en de Europese crises te voorzien.

Met inleidingen van Tatiana Markaki (NGNS, Nieuwgrieks UvA, Mediacirkel), Bruno Tersago (auteur ‘Groeten uit Griekenland’, Tim Vermast (vertegenwoordiger EPO uitgeverij), en Thomai Diamanti (namens de Mediacirkel). Moderator: Godelieve van Heteren (EBN)

administrator_ebnBoekpresentatie en lancering Nederlands-Griekse Mediacirkel
read more