Publicaties

Hoe de EU een betere democratie kan worden, that’s the question

EBN-lid Jaap Hoeksma van Euroknow schreef in de aanloop naar de viering van de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome een artikel voor de Internationale Spectator.

De kern van het betoog is dat we de EU na het Verdrag van Lissabon niet langer door de traditionele bril van staten en diplomaten moeten bekijken, maar vanuit het burgerlijke perspectief van democratie en rechtsstaat. Het debat over de toekomst van de EU komt daardoor in een nieuw daglicht te staan. Dat debat gaat namelijk niet meer over de vraag of de EU een federale staat of een statenbond moet worden, maar hoe de Unie een betere democratie kan worden.

Voor volledige tekst zie:

https://www.internationalespectator.nl/article/heeft-de-eu-nog-een-toekomst

 

administrator_ebnHoe de EU een betere democratie kan worden, that’s the question
read more

Europe paragraphs in Dutch Election Manifestos

Five days to go to March 15 Dutch national parliamentary elections. A chorus of 28 parties, listing 1114 MP candidates for a 150-seat Dutch Parliament leaves many voters and foreign observers equally baffled.

International journalists wonder why ‘there is not more panic’ in the Netherlands where the PVV party of Geert Wilders competes for the lead with the Dutch Conservative VVD of current Prime Minister Rutte, and the topics of economics, migration and identity are high on the agenda. Some predict Trumpite scenes in the Dutch political arena in the aftermath of next Wednesday’s vote.

For Europe, this first election this year involving one of the founding member states of the EU could have strong implications. The interest in other EU countries for next week’s votes in the Low Countries is therefore unusually high. Reason why we are uploading English-language summaries of the Europe paragraphs of the main parties political manifestos.

The EBN will follow election night, report on the aftermath and will participate in a number of international debates. Follow us on #EBNtweets and on #EuropeElects

For: Brief Introduction Europe in Dutch Political Party Manifestos 2017, see Pdf 1

For: Europe Paragraphs in Top-7 Manifestos, see Pdf 2

For: Summary of some key positions in top-11 Manifestos, see Pdf 3

administrator_ebnEurope paragraphs in Dutch Election Manifestos
read more

EBN Europa Netwerk Noord Nederland, Heerenveen 2 maart 2017 Geanimeerd Regionaal Verkiezingsdebat Europa in de Verkiezingsprogramma’s.

Op 2 maart traden in een gezellig drukke zaal in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen noordelijke vertegenwoordigers van grote politieke partijen tegen elkaar in het strijdveld rond de Europa kanten van de huidige verkiezingen. Het was een geanimeerd gesprek aan de hand van drie stellingen. Jan Huitema VVD EP, Fenne Feenstra SP statenlid, Nico Uppelschoten (PVV Drenthe), William Moorlag (PvdA) en Jacco Geurts (CDA) waren goed aan elkaar gewaagd.

Voor een verslag van Koos van Houdt:

Parlementair stelsel is goed genoeg voor Nederland

HEERENVEEN – Elite? Hoezo, elite. Wij kiezen onze vertegenwoordigers. Die kennen we en die vertrouwen we. Hoezo moeten we onze democratie terugwinnen van een elite?

Waarom zouden we de gekozen volksvertegenwoordigers steeds voor de voeten lopen met referenda over ingewikkelde thema’s, die voor lang niet iedereen duidelijk zijn te maken? We houden toch verkiezingen om die taak op de schouders van onze vertegenwoordigers te leggen? Groot applaus klaterde op toen iemand in de zaal het referendum “een splijtzwam voor onze saamhorige samenleving” noemde.

Deze teksten zouden wellicht niet misstaan in een lesboekje staatsrecht. Maar het is ook de samenvatting van de sfeer, die op 2 maart 2017 hing in de Rode Zaal van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De zaal leek Europa meer te vertrouwen dan de politici. Tijdens een verkiezingsdebat, georganiseerd door het EU-netwerk Noord-Nederland en onder leiding van Simone Scheffer (Omrop Fryslân), stroomde de zaal vol met belangstellenden.

Niet vreemd voor Noord-Nederland was, dat daarbij veel mensen uit de agrarische wereld kwamen opdagen. Mede-organisator Europe Direct werkt namelijk samen met gastorganisaties zoals LTO en de Stichting Bibliotheken Midden Fryslân. Ook studenten namen zeer actief deel aan het debat.

Hier in het groene noorden maakten meer dan honderd belangstellenden uit alle leeftijdsgroepen en ongeacht of ze nu vrouw of man waren, goed duidelijk aan de vijf politici in het forum, dat ze geacht werden hun werk te doen. Geen gezeur graag over de vraag of Europa nu wel of niet moet voortbestaan. “We hebben ook die Europese bestuurslaag keihard nodig om ons brood te verdienen”, zei melkveehouder Alma den Hertog uit Luddeweer, die zich ook als actief LTO-lid presenteerde. Of de nieuw te kiezen leden van de Tweede Kamer ook dat maar willen onthouden, wanneer ze straks in Den Haag mogelijk een andere Europese boodschap willen uitdragen.

Het debat in Heerenveen onderscheidde zich op meerdere wijzen. Niet alleen waren de vijf partijen in het forum vertegenwoordigers van een breed politiek spectrum, maar ook waren drie bestuurslagen vertegenwoordigd: provinciaal, nationaal en Europees. De forumleden waren dan ook nog eens afkomstig uit vier verschillende provincies.

Primeurtje
Primeurtje. Uiteindelijk slaagde de poging een PVV-vertegenwoordiger in het forum te krijgen. Na diverse mislukte pogingen een kandidaat voor de Tweede Kamer in het forum te krijgen, bleek de Drentse fractievoorzitter Nico Uppelschoten bereid in te vallen. Hij was nauwelijks bekomen van het wegsturen een dag eerder van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. “Zoiets gaat je niet in de kouwe kleren zitten”, verzuchtte hij.

Uppelschoten, afkomstig uit het onderwijs, is na zijn pensioen de politiek ingegaan. “Ik was boos op de politiek, en daarom wil ik proberen van binnenuit zaken te veranderen. Roepen vanaf de zijlijn levert nog minder op.” Hij slaagde erin punten voor zijn partij te scoren, door de constructieve wijze, waarop hij het debat voerde.

Opvallend was zijn pleidooi om in het verlengde van het tienpuntenplan van zijn partij voor Nederland een status als die van Zwitserland of Noorwegen te bepleiten. Dat viel niet echt goed in de zaal. “Als je als PVV uit de Europese Unie wilt stappen, dan zij dat maar zo. Maar het is vreemd dan die status in te ruilen voor wel bijna alle Europese plichten. Desondanks heb je dan geen Europese rechten meer, zoals de mogelijkheid om mee te beslissen in Brussel.”

Een ander opmerkelijk punt. Is het jaar 2017, waarin Europa zich moet bezig houden met een wereld waarin mensen als Poetin, Trump en Erdogan de lakens op hun wijze willen uitdelen, de Europese Unie onmisbaar? Nou, zei CDA’er Jaco Geurts (zittend lid van de Tweede Kamer en nr. 10 op de kandidatenlijst), “we moeten er vooral op gespitst zijn, dat Nederland goed gepositioneerd blijft. De lidstaten hebben ieder voor zich de verantwoordelijkheid hiermee goed om te gaan.”

Uit het hart
VVD-europarlementariër Jan Huitema, boer uit Makkinga, vlakbij Heerenveen, benaderde dat toch wat anders. Waar nodig moeten we de Europese Unie toch sterker maken, zei hij. Maar hij verwoordde vervolgens het VVD-standpunt dat Nederland minder moet meebetalen aan de EU.

PvdA-er William Moorlag, die een verkiesbare negende plek op de kandidatenlijst voor zijn partij inneemt, was nog stelliger. “Die stelling is mij uit het hart gegrepen. De Europese Unie is de bakermat van onze beschaving. Dus moeten we ons niet, en nu al helemaal niet, opsluiten achter onze eigen nationale grenzen.”

Fenna Feenstra, regionaal kandidaat op de SP-lijst, zocht de bescherming daarentegen “niet bij het grootkapitaal in Brussel, maar bij versterking van het regionale denken”. De SP, zei ze, “wil een mooier Europa”, waar meer ruimte is voor sociaal beleid en waar de knellende regels inzake staatssteun en Europees aanbesteden worden versoepeld of helemaal afgeschaft. PVV’er Uppelschoten wil geen Duitse overheersing in de Europese Unie, maar ook niet dat mensen als Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, of Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie het nu meer voor het zeggen krijgen: “We moeten vooral met elkaar als lidstaten proberen Duitse overheersing binnen de Europese Unie te voorkomen.” Daar begrepen veel aanwezigen in de zaal dan weer weinig van, gelet op het pleidooi van de PVV uit de Europese Unie te stappen.

Passend binnen de thema’s van de lopende verkiezingscampagnes was het niet vreemd dat ook een mogelijke herinvoering van personencontroles aan de grenzen tussen lidstaten aan de orde kwam. Dat de PVV’er Uppelschoten daarvoor pleitte, was natuurlijk geen verrassing. Ondertussen kwamen er duidelijke signalen uit het forum, dat de partij van Wilders op dit punt niet in isolement verkeert.

Interne markt
Nee, in Heerenveen werden niet de grote belangen geofferd, die zijn verbonden aan de Europese interne markt en de daarvoor noodzakelijke open grenzen. Ook klagende transportondernemers willen niet terug naar de tijd dat ze bij elke binnengrens stapels formulieren moesten invullen en laten stempelen. Zij willen vooral dat het uit is met de onderbetaling van hun collega’s uit de oostelijke lidstaten, die daardoor voor vervalste concurrentie zorgen.

Maar toch. Er gebeurt teveel op het vlak van dat vrije verkeer van personen. Dreiging van terrorisme, niet te controleren aantallen migranten en vluchtelingen, angst van mensen of voorzieningen als een baan, een huis en een goede school voor hun kinderen lijken te worden aangetast. Het zijn allemaal redenen om met argwaan naar die open grenzen te kijken. Het CDA gaf bij monde van Jaco Geurts een duidelijk signaal: “Het moet mogelijk zijn om op momenten dat het nodig is, bij de eigen lidstaatgrens aan gezichtsherkenning en kentekenregistraties te doen”, stelde hij.

De PVV’er Uppelschoten en de PvdA’er Moorlag raakten met elkaar in debat, toen de laatste vooral wilde inzetten op scherpe controles bij de Europese buitengrenzen. Uppelschoten: “Het is onzin te denken dat die buitengrenzen waterdicht vallen af te sluiten”. Eigenlijk wilde Moorlag dat ook niet echt: “Wij, PvdA, zijn tegen het zodanig afsluiten dat er een soort Fort Europa ontstaat”.

Aan het slot van het debat kwam ook bij CDA’er Geurts nog een Europese aap uit de mouw. “Het idee alleen al dat de PVV voorstelt uit de Europese Unie te treden, levert al verschrikkelijke gevolgen op voor onze werkgelegenheid”, zei hij in de afsluitende ronde van het debat.

Daarvoor had ook VVD’er Jan Huitema (32) al vastgesteld dat we vanwege die interne markt de Europese Unie wel nodig blijven hebben. Maar hij zal ook als lid van het Europees Parlement (“een instelling die eigenlijk van een vorige generatie is”) heel kritisch blijven op de wijze waarop de Unie functioneert. Vanuit de zaal reageert een medewerker van Arriva: “ons bedrijf heeft door Brexit al miljoenen moeten afboeken”.

Het laatste woord van Uppelschoten: “Wij willen vooral terug naar het idee van het “Europa van nationale staten”. Nu perken we teveel de soevereiniteit van nationale lidstaten in. Dat willen we niet.”

Na afloop van het geanimeerde debat ging het informele gesprek aan de bar nog enkele uren door. Ons EU-netwerk Noord-Nederland zet zich sinds 2010 in voor beter contact tussen Brussel en Noord-Nederland. Per jaar worden drie à vier netwerkborrels georganiseerd voorafgegaan door een spreker of debat.

administrator_ebnEBN Europa Netwerk Noord Nederland, Heerenveen 2 maart 2017 Geanimeerd Regionaal Verkiezingsdebat Europa in de Verkiezingsprogramma’s.
read more

Een Solidariteitsscenario voor Europa: Burgers Reclaim en Reconnect

Europese Commissie voorzitter Jean-Claude Juncker heeft afgelopen week in het Europees Parlement het Witboek ‘The Future of Europe. Reflections and scenarios for EU27 by 2025’ gelanceerd. Het document is de Europese Commissie’s jongste bijdrage aan het hoogst urgente debat over de toekomst van Europa. Directe aanleiding: de viering van het Verdrag van Rome (1957) op 25 maart in de Italiaanse hoofdstad. Daar zal uitgebreid worden stilgestaan bij wat er – rain or shine – de afgelopen zestig jaar in Europa is bewerkstelligd.  Maar veel belangrijker dan een jubileummanifest is het Witboek een startpunt van een brede consultatie die de Europese Commissie wil houden met Europese burgers over hoe nu verder, in de aanloop naar de State of the Union in September 2017.  Tussen nu en dan zijn er verkiezingen in diverse oprichterslanden van de EU, waarbij heel veel op het spel staat voor Europa.

Het Witboek bevat vijf scenario’s voor de toekomst:

  • Scenario 1: Carrying On – In dit scenario gaan de EU27 lidstaten (na het vertrek van het VK) voort op de ingeslagen weg en richten zich op de uitrol van de agenda zoals die door Juncker in 2014 en 2016 in een New Start for Europe en de gezamenlijke Bratislava Declaration is uiteengezet.
  • Scenario 2: Nothing but the Single Market – In dit scenario richten de EU27 lidstaten zich weer exclusiever op de interne markt, omdat het moeilijker is in andere politieke domeinen overeenstemming te vinden.
  • Scenario 3: Those Who Want More, Do More – In dit scenario mikt men op een Europa van verschillende snelheden, en gaan lidstaten die verder willen dan de status quo op bepaalde terreinen, zoals defensie, veiligheid of bepaalde sociale terreinen samen in verschillende ad hoc ‘coalitions of the willing’. Het Europese beleidsveld wordt hiermee gedifferentieerd. In Nederland adviseerde een paar jaar terug de AIV al in deze richting.
  • Scenario 4: Doing Less, More Efficiently – Dit scenario verkent wat er gebeurt als de EU27 zich harder gaat inzetten voor een betere uitvoering op een aantal specifieke, geselecteerde beleidsterreinen, terwijl ze stappen terug doen op andere terreinen waarop de toegevoegde waarde niet zo groot is gebleken of men niet tot overeenstemming komt. De aandacht en beperkte middelen worden in dit scenario vooral op de geselecteerde beleidsterreinen gericht.
  • Scenario 5: Doing Much More Together – In dit scenario besluiten lidstaten om meer macht, middelen en beslissingsbevoegdheden te delen. De besluitvorming op Europees niveau wordt versterkt en aanzienlijk versneld.

Een kort schema (zie in doorlink in de eerste bijgevoegde weblink hieronder) geeft weer wat sommige voors-en-tegens van de verschillende scenario’s zijn. De Commissie komt de komende maanden met aanvullende achtergronddocumenten en organiseert debatten in diverse Europese steden en regios.

In eerste reacties op Juncker’s speech en het Witboek geven velen aan dat ze denken dat de Europese Commissie vooral Scenario 3 voorstaat: een Europa van meerdere snelheden. Men wil weg uit het ‘zinkend schip’ gevoel, en wil op punten met volle vaart vooruit. Diverse regeringsleiders lieten zich de afgelopen dagen ook al in die richting uit.

Maar voor elke vooruitgang zijn Europese burgers de sleutel. En daar zit ‘m vooralsnog een fors probleem.

Het Witboek start met een cruciaal citaat van Europees grondlegger Robert Schuman: “Europa wordt niet in een keer gemaakt of volgens één enkel plan. Het wordt gebouwd in allerlei concrete acties die allereerst de facto solidariteit tot stand brengen.” Dit citaat stamt uit een fameuze reden van Schuman op 9 mei 1950 en heeft een verbazingwekkende actualiteit.

In de naoorlogse wereld van eind jaren veertig was het een enorme opgave in het reine te komen met de verschrikkingen, de diepe pijn en haat van mensen. Bouwen aan de facto solidariteit is in zo’n omgeving waarlijk geen sinecure en vergde behalve nieuwe samenwerkingsverbanden ook veel wijsheid in relaties tussen mensen.

In onze eigen tijden van nieuwe polarisatie, geweld, non-dialoog en marginalisering van grote groepen mensen gaat het in de grond evenmin om ‘masterplannen’ of rationele schema’s (hoe nuttig die soms ook kunnen zijn). Wat ontbreekt is precies dat fundamentele gevoel van solidariteit, dat zich in concrete acties manifesteert, waarnaar Schuman verwijst. Terecht of ten onrechte: de instituties slagen er niet meer in die solidariteit te mobiliseren of burgers de indruk te geven dat ze daarvan zijn. Het is tragisch voor de vele hardwerkende Europeanen die echt wel beter willen, maar het schort gewoonweg aan vertrouwen.

Op dat vlak is dus een veel dieper scenario nodig. Europa als solidariteitsproject zou weer opnieuw moet worden vormgegeven. In hele concrete, voor mensen herkenbare acties, die een de facto solidariteit representeren, misschien wel voor alle institutionele herinrichtingen uit. Stap voor stap voor stap voor stap. Hoe dit te bewerkstelligen, dat is de 6-miljoen euro kwestie.

De tijd dringt, dat is zeker. Maar alles is gelukkig niet verloren. We zien drie bronnen van hoop. Allereerst geven ook kritikasters van Europa aan dat er veel terreinen zijn waarop samenwerking in Europa dringend gewenst is. Ten tweede wil het gros van de mensen – hoe onzeker ook – nog niet helemaal de handdoek in de ring gooien. En daarnaast wordt er op tal van plekken gewoon doorgewerkt aan Europese verbanden en ontstaan er ook heel veel nieuwe initiatieven van Europese samenwerking. Onder die laatste treffen we interessante proeftuinen van de nieuwe solidariteit.

Dus is er naast de scenarios van de Europese Commissie een zesde scenario nodig: een scenario dat zich exclusief richt op de nieuwe bindingen tussen burgers. Een scenario dat niet bij de instituties begint maar bij de vitale maatschappelijke bewegingen die zich overal aandienen, met positieve energie en concrete alternatieven: Europese stedenverbanden, Europese organisaties voor nieuwe democratie, Europese verbanden van mensen die nadenken over duurzamere economie en klimaat, Europese clubs die tanden bijzetten voor de rechtsstaat.

We stellen dus een zesde scenario voor dat die energie centraal stelt: een Solidariteitsscenario: een Europees Reclaim en Reconnect scenario.

Om burgers terug te winnen zou het motto moeten zijn bij die burgers te beginnen. Als Europese civiele beweging maken we ons graag hard voor dit zesde scenario. In concrete acties die dialoog en solidariteit herwinnen.

Zie voor volledige tekst van het Witboek en andere achtergronden:

Press Release: European Commission White Paper on the future of Europe

Webpage: The EU at 60

The European Story: 60 years of shared progress

President Juncker’s 2016 State of the Union address: Towards a better Europe – a Europe that protects, empowers and defends

https://europadecentraal.nl/europese-ster/de-europese-ster-nr-859/#europese-commissie-presenteert-toekomstscenarios-voor-eu

administrator_ebnEen Solidariteitsscenario voor Europa: Burgers Reclaim en Reconnect
read more

26 februari – EUROPE OPEN PODIUM MEET UP VOOR ALTERNATIEVE SCENARIOS VOOR EUROPA

Op zondag 26 februari, 2017, organiseert de EBN mee aan het Europe Open Podium. Deze Meet-Up voor Europese Alternatieven is de plek voor mensen die bezig zijn met betere scenarios voor de toekomst van Europa. Terwijl Europa onder hoogspanning staat, borrelen op tal van plekken nieuwe initiatieven op die het grimmige tij willen keren.

Europe Open Podium is opgezet als een doorlopend politiek-cultureel café. Ieder half uur vindt op het Balie Salon Podium een kort inleidend gesprek plaats met speciale gasten over vitale thema’s: nieuwe Europese samenwerking en civic movement, meer solidaire economie, nieuwe vormen van democratie, hoe betere relaties met de wereld op te bouwen, wat te doen met mensenrechten. Na iedere pitch kunnen alle aanwezigen met elkaar en de sprekers verder van gedachten wisselen bij een koffie/thee of een drankje. Er sluiten zich elke dag meer clubs bij het Podium aan, zoals European Alternatives, Reclaim Europe partners, Bridging Europe, SIB, Commons Network/European Commons Assembly, Happy Chaos, Network Democratie, De Beweging, Diem25, Open Knowledge International, Europeana, Pulse of Europe, We25Million, Are We Europe (AWE), Spring to Come Foundation, GeoffreyNice Foundation e.v.a.

26 februari, 14-18u in De Balie, Amsterdam

Voor programma, volg ons Facebook event en zie PDF

administrator_ebn26 februari – EUROPE OPEN PODIUM MEET UP VOOR ALTERNATIEVE SCENARIOS VOOR EUROPA
read more

Inspirerende 7e Geremek lezing in Utrecht over The Future of Europe

Dinsdag 14 februari 2017 hielden Caroline de Gruyter en Geert Mak de 7e Geremek lezing in Utrecht. Onderwerp: The Future of Europe. NRC columniste Caroline de Gruyter hield een ijzersterk verhaal met een duidelijke oproep: Kom van de bank af en bestrijd het Europese fatalisme. Het kan en moet echt anders, aldus De Gruyter, die enkele sleutels benoemde die we zelf in de hand hebben om de implosie van Europa te voorkomen. Kies de komende tijd verantwoordelijke leiders. Geef Europa duidelijke taken. Herstel de halfbakkenheid van b.v. de euro, de bankenunie of het Schengenverhaal. “Als wij willen dat mensen Europa weer zien zitten moeten we zorgen dat ze weer succes kan boeken… Misschien dat de EU uiteindelijk minder taken overhoudt. Maar wat ze doet, kan ze dan eindelijk weer goed doen.”

Zie voor hele tekst van Caroline de Gruyter’s speech: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/17/met-alleen-likes-redden-we-europa-niet-6742722-a1546493

administrator_ebnInspirerende 7e Geremek lezing in Utrecht over The Future of Europe
read more

Making [My Nation] Great Again: Trump, May and Great Lost Nations

The long-awaited speech by British PM Theresa May has been watched and commented upon around the world. Its keypoints were not surprising, but their delivery did sound paradoxical at moments.

May announced the incompatibility of her agenda with membership of the European Single Market, but in the same breath insisted on ‘bold, ambitious and comprehensive deals’ with the EU. She indicated that an exit from the European Court of Justice was imminent and some cherrypicking in the Customs Union most likely (not willing to pay 10% extra tariffs). She tried to console Scotland, Wales and Northern Ireland, but unsuccessfully so, since within the hour the Scottish PM issued a statement not to be in agreement. Mrs. May attempted to put to rest any anxieties of the other European by underscoring that ‘it is not in Britain’s interest if the EU would unravel’. The speech’s refrain was ‘trade, trade, trade’ and global glory. It abounded in references to ‘making Great Britain great again, recovering its role as an open, global trade nation’, albeit with borders hypercontrolled. The PM’s speech was rich in visions of ambitious deals with friends old and new, but without an inkling of how exactly such deals would be negotiated.

In short, the fog, which had surrounded the Brexit speculations since June 2016 was lifted a little, but not fully. The ‘how-to-Brexit’ question remained unresolved, most likely since very few people have a clue on how to deal with the disentanglement, which a hard Brexit would necessitate. It may be that in the end a large portion of the EU legal ‘acquis’ of before June 2016 will just simply be relabeled UK law, to avoid part of that unravelling mess.

Independently from the fact, that it would not be uninteresting to challenge all the remaining 27 EU Prime Ministers to deliver their own versions of a Europe speech like May’s, no longer hiding all the national peculiar egotisms which paralyzes Europe, at a deeper level something else is revealed. What emerges all around the Western world in response to the real and complex economic and social-cultural challenges is a trend which proposes a flight back into an imagery of regaining ‘a great nation’ which upon sober reflection never existed.

“Making America great again”, “Making Great-Britain great again”, “Maak Nederland Weer van Ons”: these slogans pop-up all over the place. Superficially speaking ‘We want our country back’ sounds like a legitimate desire. Every human being wishes to feel ‘home’, somewhere. But if you dig deeper into what the ‘lost nation’ stands for, the responses are rather diverse to the point of being totally incompatible. Nobody, especially not the young, have any desire to return to the 1950s (for them the prehistoric land before internet and cell-phones). Nobody wishes to relax at night in front of a television set broadcasting two national channels in black-and-white. Nobody wishes to revive working conditions that kill off people before the age of 45. And most women do not want to find themselves fulltime behind the kitchensink again.  So ‘our land’ is a very blurred metaphore, echoing very different senses of belonging, familiarity, and control. Powerful, so it appears, but the conversation about what the ‘great nation’ really means has barely started. And thus, instead of being in a back-to-the-future scenario, we find ourselves in a controversial ff-to-a-past-that-never-existed scheme.  This does not constitute a very productive route to follow and thus demands from us –urgently – clear alternatives.

Godelieve van Heteren, chair European Movement in the Netherlands (EBN)

For Theresa May’s full speech, see: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-mays-brexit-speech-full/

administrator_ebnMaking [My Nation] Great Again: Trump, May and Great Lost Nations
read more

High time for Europe to step up in defense of liberal values

Impressions of the EU Poort “Scenarios for a post-American Europe”, Dec 15, 2016

‘Europe has to step up urgently and engage in the defense of liberal values in a world which is scared, confused and increasingly polarized, and most likely abandoned by the US with more isolationist policies on the horizon after Trump’s election.’ This was one of the stark messages which The Guardian policy editor for Brexit and former Washington Bureau chief Dan Roberts shared with his audience in the EBN Urgency debate in Nieuwspoort on Thursday December 15.

The very animated debate set the tone for the crucial engagement with the great global transitions, which the EBN wishes to stimulate in the coming year. In the confusion after Brexit and the Italian referendum and in the leadup to crucial elections in several European member-states in 2017, the call for a vital rethink of Europe is growing louder by the day. Around the globe, we hear many voices urging a much more fundamental revisiting of the deeper causes of all the social unrest, uncertainty and malaise that also affect our continent. There are a wide variety of appeals to work much more energetically against isolationism and exclusion politics. In fact, the ‘Trump moment’ and ‘American retreat from the world’ according to some may also constitute a window of opportunity for the rest of the world to redraw its own positions and international relations, more independently of the American hegemon.

Dan Roberts gave a succinct analysis of the causes of Trump’s election and reflected on his recent transition back from the US to Europe. He commented on how Europe to outsiders, visitors and migrants still constituted a hugely attractive environment, for its organized communities, social safety nets, stable institutions and relative peace. But he emphasized that nothing should be taken for granted. Europe should free itself from its inward-looking anxiety, step up and relate more effectively to the changing world.

Wim Boonstra (Rabo bank) commented on the various ways in which European cooperation is currently under threat. High (youth) unemployment figures in many countries, in otherwise ageing societies, an unbalanced policy mix, with monetary policy losing its effectiveness, and little consensus in policy circles on how to move forward all undermine trust in the effectiveness of European cooperation. Better communication of the positive results of European integration is highly necessary, but not enough. Politicians should be fairer and stop abusing Europe, Boonstra maintained. He urged for safeguarding the internal market and the European freedoms, and a more pragmatic approach towards economic policy with more flexibility in times of recession. Boonstra made a plea for greater emphasis on how to increase the speed of reform in order to improve long-term growth potential and sustainability of public finance, improve labour market flexibility, access to quality education and social security to help people to adapt to change.

Kenyan former TV journalist and international relations lecturer Josh Maiyo approached the question of Europe’s new roles in the world from the perspective of the rapid geopolitical reshuffles, which are happening under our eyes. He commented in detail on the example of how China is stepping in the vacuum drawn by a too inward-looking Europe and an isolationist America. Maiyo – too – clamoured for Europe to regain a more significant role in promoting human rights and values, and fairer trade relations which could benefit the younger generations and development in Europe and Africa alike.

For the powerpoints presented during the evening, see below:
EBN Presentation by Josh Maiyo
EBN Presentation by Wim Boonstra
EBN Intro presentation

For a short filminterview with Roberts, Boonstra and Maiyo:

administrator_ebnHigh time for Europe to step up in defense of liberal values
read more

Cheer up, shape up! This is your moment Trump is geen natuurramp

Ruim 48 uur nadat de helft van de Amerikanen Donald Trump het Witte Huis in heeft gestemd zitten mensen overal ter wereld zich achter de oren te krabben over hoe deze Trump-overwinning te duiden. Knap lastig omdat de New Yorkse mediafiguur Trump bewezen heeft dagelijks van script te kunnen veranderen.  ‘He may not govern as he campaigned’.

Europese Trump-vrienden van Farage tot Wilders meldden zich reeds enthousiast. Ze kondigden aan dat ook het ‘uitmesten’ van de hele Augiasstal van de bestaande politiek in Europa aanstaande was. Tweets met ‘Ook-Wij-Grijpen-Ons-Land-Terug’ teksten zijn niet van de lucht.

Op sommige plekken wordt men hier heel zenuwachtig van. Veel Democraten zijn in collectieve depressie na de slopende campagne en nederlaag. Europese progressieven en gematigden vragen zich angstig af welke echoes de Trump verkiezing teweeg zal brengen in de aanstaande verkiezingen. Commentatoren wijzen op het gevaar van afbraak van progressieve verworvenheden. Ze zijn bezorgd over het CoP21 klimaatverdrag, de Irandeal, Obamacare, de benoeming van een nieuwe rechter het Amerikaanse Hoogste Gerechtshof. Ze vrezen instabiliteit in internationale betrekkingen, handelsverdragen, het Amerikaanse klimaatbeleid, het internationale veiligheidsbeleid, de betrekkingen met nabuurlanden als Mexico. Ze vrezen een dramatische neoconservatieve terugval die vooral vrouwen, minderheden, LGBTs zou raken.

Dit zijn bloedserieuze zorgen, maar de toonzetting van het debat laat ook een gevaarlijk soort verlamming zien. Men praat alsof belangrijke progressieve verworvenheden per acuut verloren zijn, en niet dieper zitten ingebed in instituties en afspraken. Men reageert alsof belangrijke waarden niet verder gedragen worden door energieke mensen, los van wie de politieke boss is. Men maakt zich te afhankelijk van de vrees van de dag. Zeker, de verdeeldheid is diep, de polarisatie en grofheid in veel huidig politiek verkeer is ongekend. Maar dit is natuurramp, noch een tijd voor paralyse

Het is een zwaar appèl tot nieuw dieper engagement, juist omdat we al veel langer in een periode zitten van grote fundamentele transities: ecologisch, economisch, sociaal-cultureel. Trump zou niet moeten verbazen, hij is onderdeel van de grote politieke verwarring, die niet louter economisch, maar ook diep cultureel is.

Dus analyseer. Scherp.

Net als in analyses van populismen in Europa, laten de Amerikaanse verkiezingsanalyses zien dat het deels lage middenklasse witte kiezers zijn die Trump aan zijn overwinning hebben geholpen. Het zijn deels mensen die in de Rust Belt van Amerika de afgelopen decennia hun leven op de kop gezet hebben gezien, crisis op crisis hebben meegemaakt, economisch niet vooruit zijn gekomen en hiervoor verklaringen hebben gezocht.

Er spelen daarnaast ook andere, donkere sentimenten: seksisme, racisme. Trump is ook aan de macht gebracht door politieke luiheid of desinteresse, doordat mensen thuis zijn gebleven. Sins of omission. Dit is geen Amerikaans probleem, maar mondiaal. Mensen die een open maatschappijvorm voorstaan zou dit aan het hart moeten gaan.

We zouden kunnen beginnen bij de keiharde realiteit dat er grote groepen mensen zijn die systematisch niet hebben meegeprofitteerd van de algehele welvaartstoename in de Westerse wereld. Er is teveel weggekeken van mensen die hun vertrouwde manieren van leven hebben zien verdwijnen en niet het gevoel hebben dat de veranderingen hun veel goeds hebben gebracht. Er zijn mensen die de complexiteit en snelheid van het huidige leven een drama vinden, of zich om andere redenen overbodig of buitengesloten voelen. In onze gehypte ‘succes’ cultuur zijn veel mensen ook echt buitengesloten, genegeerd, voorbijgestreefd of belazerd door het systeem. Trump noemt dit deel van zijn kiezers de ‘forgotten people’. Hij heeft zich er als een Media-messias over ontfermd. Dit is de zoveelste keer dat men meer vertrouwen stelt in iemand als Trump dan in mensen met progressieve agenda’s of politieke ervaring. Dat te tackelen, daar zit de werkelijke uitdaging. Dat is geen public relations oefening, men moet echt aan de bak. Wie Trump zag zitten in het Witte Huis bij zijn eerste bezoek aan Obama kon ook waarnemen dat de man begint te beseffen dat het menens is. Game time is over. En dat geldt eigenlijk voor iedereen.

Wie zichzelf toekomstgericht vindt zou dit moment dus moeten omarmen als dé uitdaging van de eeuw. In plaats van te zwelgen in morele woede, of moedeloos de conservatieve storm uit te zitten, is dit het moment voor de al veel te lang uitgestelde progressieve evolutie. Het einde van de oude politiek zit al decennia in de lucht, de nieuwe politiek is overal in de maak. Met of zonder Trump moet er echt iets gebeuren.

Hoog tijd dus de scherpste pijnpunten in de grote veranderingen die de wereld doormaakt veel fundamenteler onder ogen te zien en werkbare antwoorden te zoeken. Het moeten economisch solide praktische antwoorden zijn. Het moeten antwoorden zijn die een duurzamere, socialere orde scheppen. Het moeten antwoorden zijn die voldoende cultureel divers zijn om mensen in te sluiten, voorbij de huidige domme polarisaties en gevaarlijke egotrips. En in tegenstelling tot conservatieve scenario’s moeten het antwoorden zijn die een open samenleving bevorderen, geen ‘eigen volk eerst’, omdat isolationisme op termijn niet loont.

Voor Europa betekent dit: Laat een progressievere toekomstagenda niet zo makkelijk wegslippen. Ga er nu eens aan staan. Put hoop uit de grote vitale energie en nieuwe kennis die er in jongere generaties zit. Bestrijd aanvallen op fundamentele mensenrechten. Houd de ruimtes voor vernieuwing open. Kom uit de comfortabele ruimtes van het eigen gelijk naar de plekken waar de uitsluitingen het hardst worden gevoeld en vindt menswaardige oplossingen. Zet intelligentie sociaal in, minder egocentrisch, minder hijgerig, dienstbaarder. Opnieuw.

Godelieve van Heteren, EBN bestuur

***De EBN zal de komende maanden een aantal actualiteitendebatten organiseren over de gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen en gepaste Europese antwoorden, ook in het licht van de landelijke verkiezingen in ons land en andere Europese landen in 2017.

administrator_ebnCheer up, shape up! This is your moment Trump is geen natuurramp
read more

Waarom Trump won, door Michael Moore

Filmer en Amerikaans progressief kritikaster Michael Moore trok de afgelopen maanden door Amerika om mensen te mobiliseren te gaan stemmen. Als iemand die de Amerikaanse samenleving op zijn duimpje kent schreef hij voor de zomer reeds zijn Vijf Redenen waarom Trump zal winnen. Voor iedereen die wil nadenken over alternatieven, zeker ook in Europa: behartenswaardig.

http://michaelmoore.com/trumpwillwin/

administrator_ebnWaarom Trump won, door Michael Moore
read more