Uit Brussel

European Movement International roept op tot solidair handelen ten aanzien van Griekse crisis

European Movement International calls upon all those involved in negotiations over Greece’s future in the EU to take a moment to feel the weight of history upon their shoulders.

The current acrimony between the Greek government of Syriza and its European partners should not be allowed to taint decades of European integration.

Jo Leinen MEP, President, European Movement International, said: “This is no time for a game of Russian roulette. Severe confrontation can only lead to the fragmentation of the eurozone and the division of Greek society. I urge everyone to show political leadership and intellectual maturity and to return to the negotiating table in the spirit of consensus and conciliation that guides our union of nations and peoples.

When it comes to Greece’s membership of the eurozone, mistakes have been made by all those involved, at the national, European as well as international level. However, this long series of mistakes will not be corrected by committing a yet larger mistake.

Petros Fassoulas, Incoming Secretary General, European Movement International, argued: “It feels as if our political leaders know the price of everything and the value of nothing. Those that put political capital or budgetary considerations above the priceless commodity of European integration are misguided. The path we have taken leads only to disintegration and division and it holds an unbearable cost.

Future generations will judge us if we allow this juncture in history to witness the reversal of Europe’s march towards its common destiny. The European Movement International and its members across Europe are united in the belief that the European Union must emerge from this crisis undivided and strong. We expect our politicians to deliver nothing less.

 

administrator_ebnEuropean Movement International roept op tot solidair handelen ten aanzien van Griekse crisis
read more

De Commissie International Trade (INTA) in het Europees Parlement bepaalt positie in het TTIP handelsverdrag met de US.

De International Trade Commissie van het Europees Parlement heeft haar positie bepaalt over aanbevelingen aan de Europese Commissie rond het felbesproken TTIP verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Het voltallige Europees Parlement zal uiteindelijk de onderhandelingstekst moeten beoordelen. Maar het oordeel van de International Trade Commissie is belangrijk en inzichtgevend in hoe de verhoudingen in het EP ten aanzien van TTIP momenteel liggen.

Het belangrijkste onderdeel van de aanbevelingen betreft het zogenaamde

Investor-to-State Dispute Settlement mechanism (ISDS), waarover veel te doen is. Bij tegenstanders bestaat de vrees dat internationale bedrijven teveel macht krijgen tegenover de legitieme wens van staten om bepaalde zaken vanuit een publiek belang nationaal te regelen. Men vreest dat de macht van nationale overheden verder wordt uitgehold. Tussen de twee grootste politieke families in het Europees Parlement, de EPP en de S&D, is inmiddels een compromis gesloten dat Eurocommissaris Malmström steunt in het plan een permanent, publiek international investment court op te zetten. Door deze politieke manoeuvre lijkt een TTIP verdrag een stap dichterbij gebracht.

Lees verder:
MEPs back US free trade after Socialist U-turn
TTIP wins key panel vote
MEPs give passing vote to TTIP

 

administrator_ebnDe Commissie International Trade (INTA) in het Europees Parlement bepaalt positie in het TTIP handelsverdrag met de US.
read more

EC begroting richt zich op banen, groei, migratie en aanpassing aan globalisering

Op woensdag 27 mei 2015 heeft de Europese Commissie haar conceptbegroting gepresenteerd. De begroting omvat €143.5 miljard harde uitgaven en €153.5 miljard commiteringen in 2016. De focus in de begroting ligt nadrukkelijk op banen, groei, het reguleren van migratie en verdere aanpassingen van de Unie aan globaliseringsprocessen.

Enkele opvallende punten uit de begroting:

  • Een toename met 30% van het Erasmus studenten uitwisselingsbudget.
  • Een stijging van 36% in het budget voor het Migration and Integration Fund.
  • Een plan om het gat tussen commiteringen en harde uitgaven te verkleinen
  • Meer geld voor externe crisis response en humanitaire hulp
  • Een verhoging van het administratieve budget voor de European Court of Justice
  • Minder geld voor het Europese Globalisation Adjustment Fund

Zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5046_en.htm

administrator_ebnEC begroting richt zich op banen, groei, migratie en aanpassing aan globalisering
read more