My Blog

gggg

EBN inventariseert initiatieven die kennis over Europa en Europese waarden versterken

Bij de komende Europese verkiezingen tekenen zich in het politieke spectrum meer dan in het verleden duidelijke scheidslijnen af, met name die tussen voorstanders en tegenstanders van verdieping van het Europese

integratieproces, of zelfs die tussen voor en tegen EU- lidmaatschap. Er zal dus kleur moeten worden bekend. Oud EBN-voorzitter Joost van Iersel schreef in dit verband onlangs een artikel waarin hij inging op enkele fundamentele dilemma’s onder meer inzake identiteit en Europese waarden.

Een bredere kennis onder de burgers van de Europese gang van zaken zal een beter zicht opleveren op wat Europa wezenlijk betekent.

Daarom maakt de EBN een inventarisatie van alle initiatieven in Nederland die daartoe bijdragen. Deze treft u hieronder aan. Lezers die deze inventarisatie willen aanvullen, nodigen wij bij deze gaarne uit tot een reactie.

Europese Beweginggggg