Onderwijs & Europa

Onderwijs en Europa
Europa is belangrijk voor Nederland. Het is daarom van belang leerlingen al vroeg vertrouwd te maken, met Europese geschiedenis, verhalen, de werking van Europese politiek, organisaties en instituties. De EBN wil helpen jongeren in staat te stellen zelf een gefundeerde mening te vormen over Europa en de invloed van de Europese Unie op hun dagelijkse leven. Bovendien is kennis over Europese samenwerking opgenomen in de kerndoelen en exameneisen voor de vakken maatschappijleer, economie, geschiedenis en aardrijkskunde op zowel VMBO als HAVO/VWO niveau.

Voor veel docenten is het vinden van geschikt onderwijsmateriaal echter niet gemakkelijk. Het aanbod is groot, maar niet altijd up-to-date en vaak van wisselend niveau. We hebben daarom een selectie gemaakt van een aantal initiatieven op het gebied van onderwijs & Europa en van onderwijsmateriaal dat gebruikt kan worden in de les. De lijst is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld van wat er zoal beschikbaar is.

 

Het Europees Platform http://www.europeesplatform.nl
Het expertise centrum voor Europees en internationaliseringsonderwijs, samenwerkend met Nuffic en actief op alle niveaus van het onderwijs.

 

Trefpunt Europawww.trefpunteuropa.nl
Trefpunt Europa is een kennisuitwisselingsplatform met als doel om organisaties die zich bezighouden met Europa in het onderwijs bij elkaar te brengen en op de hoogte te houden van elkaars activiteiten en ervaringen uit te wisselen.
meer informatie

 

European Association of Teachers (AEDE) Afdeling Nederland. www.aede.nl
AEDE Nederland is de veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs. De Nederlandse afdeling is aangesloten bij AEDE-International, dat meer dan 25.000 individuele leden heeft en afdelingen in de meeste Europese landen.

 

Het Model European Parliament (MEP) http://www.mepnederland.nl, een geweldig terugkerend evenement dat jongeren de mogelijkheid biedt ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie i. In de rol van ‘Europarlementariërs’ maken zij in een simulatiezitting van het Europees Parlement kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten.

 

Budget Europe (http://www.upact.nl/wat-wij-doen/projectarchief/budget-europe-2) –
Een online educatief spel van Upact, een stichting die zich inzet voor duurzame vrede. Het stimuleert middelbare scholieren een eigen EU-begroting te maken. Deelnemers krijgen visueel geld dat ze naar eigen inzicht verdelen over de verschillende beleidsterreinen van de Europese Unie. Het spel zit boordevol informatie over de EU en over de consequenties van begrotingskeuzes. Budget Europe is ook een lespakket voor middelbare scholen, met een gastles, een verdiepingsopdracht, een optionele experttour, een docentenhandleiding en docentaccount.

 

Lesmateriaal van ProDemos
ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, maakt regelmatig kant-en-klaar lesmateriaal dat eenvoudig in de klas te gebruiken is. Dit project is ooit begonnen als initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder de naam ‘Europa Educatief’.

 

Onderwijsproject ‘Nederland onder water?!’ (www.prodemos.nl/voor-scholen/lesmateriaal)
Het project ‘Nederland onder water?!’ is een innovatief onderwijsproject over klimaatverandering en Europa, ontwikkeld door PDC. Het project is speciaal op maat gemaakt voor het VMBO. Door diverse interactieve opdrachten maken leerlingen op een leuke en toegankelijke manier kennis met de klimaatproblematiek en het belang van grensoverschrijdende samenwerking.

 

Europa Actueel (www.europeesplatform.nl)
Het Europees Platform heeft haar onderwijsreeks Europa Actueel en Europe Today voor het basis- en onderbouw voortgezet onderwijs uitgebreid met een werkprogramma voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

 

Europa in de krant (www.nieuwsindeklas.nl)
Stichting Krant in de Klas (KiK) heeft ook een gratis lesbundel Europa in de Krant uitgebracht. In de lessen gaan de leerlingen zelf aan de slag met berichtgeving over Europa. Daardoor wordt de betekenis van Europa duidelijker en toegankelijker door koppeling van de lessen met actualiteit.

 

Educatief stripboek over Europa
Europa is echt overal / Europe is Everywhere is een spannend educatief stripverhaal. Vijf jongeren uit verschillende landen in Europa komen met elkaar in contact. Tijdens een reis dwars door Europa werken ze samen aan een belangrijk milieuproject. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van dit stripboek zijn geschikt bij internationale (samenwerkings) projecten in het bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.
Opdrachten en schoolexamens Europa van het CITO De rol van jongeren is bepalend voor de toekomst van de Europese Unie. Het is daarom belangrijk dat zij betrokken raken bij de discussie over de Europese Unie en daarvoor de noodzakelijke informatie krijgen. Het themamateriaal Europa van het CITO i biedt u en uw leerlingen de mogelijkheid actief aan de slag te gaan met opdrachten over Europa. Voor alle vakken in het voortgezet onderwijs heeft CITO opdrachten ontwikkeld.

 

Wettenstrijdhttp://www.xmediapublish.nl/wettenstrijd/
Wettenstrijd (ontwikkeld door Openstate) is de eerste educatieve game op gebied van politiek en democratie voor het voortgezet onderwijs in Nederland (& vermoedelijk ook Europa). Door het spelen van Wettenstrijd kruipt de leerling in de huid van een Europees parlementariër en verwerft op deze manier spelenderwijs een praktisch inzicht in het democratisch proces van besluitvorming – op niveau van de Europese Unie – en (partij-) politiek.

administrator_ebnOnderwijs & Europa