Bestuur

EBN BESTUUR
De EBN is een vrijwilligersorganisatie met een werkbestuur dat maandelijks vergadert. Het EBN-secretariaat is bereikbaar via:

EBN
Postbus 93539
2509 AM Den Haag

of via:

EBN secretaris
Naarderstraat 174
1272 NN Huizen

Bestuursleden
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Godelieve_van_Heteren-201x300

1) Godelieve van Heteren (voorzitter)

Godelieve van Heteren is opgeleid als arts en historicus en sinds 2010 voorzitter van de EBN. Ze is sinds 2009 directeur van het Rotterdam Global Health Initiative aan de Erasmus Universiteit. Zij studeerde in Leiden en Londen, was directeur van Cordaid van 2008-2009, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA van 2002 tot eind 2006, waar ze voorzitter was van de Vaste Kamer Commissie voor Europese Zaken. Van 1988-2002 was Godelieve universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is internationaal expert op het terrein van gezondheidszorg en sociale systeem veranderingen, en zeer geïnteresseerd in nieuwe rollen van Europa in de wereld.
Godelieve van Heteren scheef veel artikelen over maatschappelijke veranderingsprocessen, over de Nederlandse en Europese gezondheidszorg, interculturalisering, koloniale geschiedenis van de wetenschap en medische ethiek. Sinds 2006 runt zij ook het platform Europa Arena. Daarmee probeert zij via culturele en educatieve projecten de vele ‘Europa’s’ in beeld te brengen, waarmee mensen in het dagelijks leven al lang te maken hebben.

Gera_Arts002-201x300

2) Gera Arts (vice-voorzitter)

Gera werkt als Senior Adviseur Strategie en Externe Ontwikkeling bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Eerder was ze werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Algemene Rekenkamer (gedetacheerd) en bij Instituut Clingendael als project-assistent. Gera studeerde bestuurskunde (European Studies) aan de Universiteit van Twente en European Union Law aan de Universiteit van Amsterdam. Gera was tot 2014 redacteur van de EBN-nieuwsbrief en een van de motors achter EBN Jong. Tevens was zij lid van de eerste lichting van het netwerk Hartman Young Professionals for Europe (HYPE).

henriTenCamp-201x300

3) Henri ten Camp (penningmeester)

Henri ten Camp is werkzaam als docent bij de Academie Accountancy en Financieel Management van de Haagse Hogeschool. Hij studeerde bedrijfseconomie en algemene economie in Rotterdam. Zijn enthousiasme voor Europa komt voort uit vele Europese reizen, een geschiedkundige belangstelling en een warme interesse in economisch-geografische ontwikkelingen. Naast zijn penningmeesterschap is Henri actief in de EBN werkgroep EuroDefense en richt hij zich op een breed spectrum aan veiligheidsvraagstukken.

markZellenRath-201x300

4) Mark Zellenrath (secretaris)

Mark Zellenrath studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Corporate Communications aan de Erasmus Universiteit. Mark heeft ruim twintig jaar ervaring in corporate communicatie en public affairs. Hij was woordvoerder voor KPN en public affairs manager voor TPG (het huidige PostNL) in Brussel alvorens Vice-President Corporate Communications and Public Policy bij UPC Nederland te worden. Daarna was hij geruime tijd verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie van ARCADIS.
Momenteel is hij actief als public affairs en public relations manager voor de beleggingsindustrie in Nederland.

bongers-201x300

5) Rien Bongers

Rien Bongers is sinds 2001 directeur van Het Portaal. Na zijn studie moderne geschiedenis aan Universiteit Utrecht en een periode bij Instituut Clingendael, is hij 1991 begonnen als adviseur bij Coopers & Lybrand (C&L). Naast advieswerk in Oost-Europa, heeft hij zich voor C&L gespecialiseerd in internationale acquisitie. Gedurende 1994 was hij Project Manager voor C&L Europe bij de EU te Brussel voor de European Expertise Service (EES).Vanaf 1996 was hij lid van het management team van Nuon International en vanaf 1999 manager strategie voor Nuon Holding. Hij hield zich, bezig met duurzame energie, innovatie en water. In 2001 heeft hij Het Portaal opgericht, ter stimulering van duurzame ontwikkeling. Het bureau programmeert debat en dialoog, produceert film en ontwerpt en voert campagnes. In eigen beheer en in opdracht van derden over onderwerpen die er toe doen.Tijdens zijn studie was Rien als afgevaardigde van SIB-Landelijk lid van het hoofdbestuur van de EBN en later enige tijd redactielid van Europa in Beweging.

nollen-201x300

6) Suzanne Nollen

Suzanne Nollen is Parliamentary representative of the Dutch parliament in Brussel. Voorheen was Suzanne werkzaam bij Instituut Clingendael en hield zich daar bezig met opleidingen, projectonderzoek en events op het terrein van Europese integratie. Europa is haar werk en hobby, lust en leven. Suzanne is ‘onze EBN vrouw in Brussel’ en medeverantwoordelijk voor de Berichten uit Brussel op de EBN website.

Ormondt

7) Michiel van Ormondt

Michiel van Ormondt studeerde Nederlands recht in Leiden en heeft sedertdien diverse juridische functies bekleed, waaronder bij de voormalige OPTA. Als jurist bij de Akkerbouw-productschappen was hij lid van de Nederlandse delegatie in het Comité van Beheer ‘Handelsmechanismen’ en kwam geregeld in Brussel bij DG Agri in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Het Europese project staat voor een periode van verdere (noodzakelijke) integratie. Michiel wil dit proces grag positief belichten via de EBN door het opzoeken van de publieke opinie en de (internationale) samenwerking met verwante organisaties.

maraVanMeer-201x300

8) Mara van der Meer

Mara van der Meer is lid van het EBN bestuur sinds juni 2014. Zij werkt op Instituut Clingendael waar zij cursussen ontwerpt en coördineert voor groepen buitenlandse diplomaten uit o.a. de Palestijnse Gebieden, Syrië, Bangladesh en Pakistan. Hierbij begeleidt ze de deelnemers actief in hun leerproces door o.a. schrijf- en spreekopdrachten te begeleiden en reflectieopdrachten te ontwikkelen. Voorheen werkte en studeerde ze op de Rijksuniversiteit Groningen. Als docent begeleidde ze daar werkgroepen in de vakken beleid & bestuur in de EU, theorie van de Int. Betrekkingen en schrijfvaardigheden.

kimDeJong

8) Kim de Jong

Kim de Jong is politicoloog gespecialiseerd in Europese Politiek en Internationale Politieke Economie. Sinds 2012 is Kim werkzaam als onderzoeker en trainer, o.a. voor Agathos Management & Organisatie. Hier heeft Kim meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van leergangen voor gemeentelijke, provinciale en rijksambtenaren. Onderwerpen: Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit, Strategisch Beleidsadviseur en Project- en Programmatisch werken in een Publieke Omgeving. Kim’s passie voor Europa komt voort uit zijn interesse in de geschiedenis van Europa die al stamt uit zijn jeugd. “Wanneer je het project van Europese integratie bekijkt vanuit geschiedkundig perspectief, is het een wonderbaarlijk experiment met veel potentie. Een experiment dat onze constante aandacht en kritische blik verdient.”
Kim is tevens actief op het gebied van Europa als lid van European Alternatives Amsterdam en als bestuurslid van de Landelijke Werkgroep Europa van de PvdA.

vanBorselen-201x300

9) Hans van Borselen (regio-ambassadeur)

Hans van Borselen (1946) is de EBN regio-ambassadeur. Hans was eerder directeur van het Maatschappelijk Advies en Informatiebureau, coördinator welzijnsplanning in Hillegersberg en directeur welzijn, onderwijs en sociale zaken van de gemeente Ooststellingwerf. Sinds zijn pensionering organiseerde Van Borselen uitwisselingsbezoeken met Duitsland en Finland en adviseert steden in Letland en Estland op het terrein van lokaal sociaal beleid. Hij is lid van het Team Europa van de Europese Commissie, Europees columnist voor de Leeuwarder Courant en auteur van tal van essays over Europa en de verzorgingsstaat. Hans van Borselen is sinds 1980 actief binnen de EBN, waarvoor hij in 2008 werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

administrator_ebnBestuur