EBN privacy statement

De Europese Beweging Nederland (EBN) verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de EBN.

Over EBN

EBN (Europese Beweging Nederland)

Adres: Cas Oorthuyskade 128, 1087 BB Amsterdam

Tel: 06 27 18 60 12

E-mail: mark@markzellenrath.com

Website: www.europesebeweging.nl

Van wie verwerkt EBN persoonsgegevens?

EBN verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden van EBN
  • Vertegenwoordigers van organisaties waarmee EBN samenwerkt
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van EBN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens .

Waarvoor verwerkt EBN persoonsgegevens?

Met behulp van persoonsgegevens kunnen we personen op de juiste wijze uitnodigen voor activiteiten, hen informeren of ondersteunen bij hun werkzaamheden. Ook voor nieuwsbrieven hebben we persoonsgegevens nodig.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor conferenties georganiseerd door derden. Willen personen hiervoor niet meer benaderd worden dan kunnen zij dit aangeven door onderaan een mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

EBN maakt tijdens haar activiteiten ook foto’s en video’s te gebruiken voor publicatie via digitale nieuwsbrieven en social media platforms. Voor publicatie hiervan vragen we toestemming van de personen die op het beeldmateriaal staan.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Bewaren van persoonsgegevens

EBN gebruikt, beheert en schoont actief de NAW gegevens van personen voor het uitnodigen van conferentie en het verzenden van nieuwsbrieven in een databestand. Een keer per jaar wordt een algemene controle van het databestand uitgevoerd en personen die alsnog zonder toestemming in ons databestand staan verwijderd.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen door een email te sturen naar mark@markzellenrath.com of een brief met het verzoek te sturen naar: EBN, Cas Oorthuyskade 128, 1087 BB Amsterdam. Indien u informatie via Mailchimp ontvangt, kunt u dit via de aanwijzingen in de footer van mailchimp doen.

Recht op klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat EBN onjuist met uw persoonsgegevens is omgegaan.

administrator_ebnEBN privacy statement