De Europese Beweging Nederland (EBN) is een netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De EBN functioneert als een Europa platform. Wat ons bindt is een betrokkenheid bij het Europese integratieproces en de overtuiging dat we de toekomst van Europa zelf mee gestalte kunnen geven.

Gaarne vestigen we uw aandacht op onze activiteiten, nieuwe publicaties en agenda.


Publicaties

Rule of Law, Europese verworvenheden en uitdagingen aangaande de rechtsstaat door Arnout Brussaard

10 juni 2019  

Lees meer

Brussel moet Boris straks als een betonblok laten zinken door Thomas von der Dunk

27 juni 2019

Lees meer

EBN dringt aan op inpassing van ‘Europa’ in het curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

27 juni 2019

Lees meer


In memoriam Mechteld Gerbrandy -Oomen (1967-2019)

We zijn heel verdrietig dat Mechteld Gerbrandy-Oomen, onze dierbare collega, oud EBN-bestuurslid en lid van onze Raad van Advies op vrijdag 31 mei 2019 is overleden. Het is ook onwezenlijk, want voor het EBN-bestuur stond Mechteld synoniem met levendigheid, intense betrokkenheid, vrolijke daadkracht en prettige nuchterheid om naar complexe Europese ontwikkelingen te kijken. Met humor en de blik vooruit.

Lees verder

administrator_ebnHome