Raad van Advies

Raad van Advies EBN

 

Sinds 2010 heeft de Europese Beweging Nederland een Raad van Advies. Dit is een denktank en vraagbaak voor de EBN en bestaat uit:

01.) Prof.mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter)
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven was voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en lid van de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep voor de Europese Commissie.

02.) Prof. dr. Claes de Vreese
Prof. Dr. Claes de Vreese is hoogleraar politieke communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Amsterdam School of Communication Research (ASCOR).

3.) Prof. dr. M.G.W. de Boer
Mevr. Prof. dr. M.G.W. de Boer is hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU, afdeling Bestuurswetenschappen. Specialisatie: politie, terrorismebestrijding etc. Tevens werkend bij het Europees Onderzoeksproject op het terrein van Politie, Veiligheid etc.

04.) Dhr. Rimmer Mulder
Rimmer Mulder is oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant.

05.) Dhr. Henrik Kröner
De heer Henrik Kröner is oud Secretaris–Generaal van de Europese Beweging Internationaal, de koepelorganisatie van de Europese detailhandel, de Groothandel en internationale handel in Brussel.

06.) Dhr. Rutger Wolfsen
De heer Rutger Wolfson: Algemeen directeur Int. Film Festival Rotterdam en directeur St. Beeldende Kunst Middelburg. Deskundig op Europees cultuurbeleid.

07.) Dhr. Daan Huisinga
Daan Huisinga is Deputy Head of Mission en hoofd van de politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Ankara, Turkije. Voorheen was Daan Huisinga personeelsadviseur Hoger Management van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en oud-griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken, tevens projectleider EU-ondersteuning van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

08.) Dr. Mendeltje van Keulen
Mendeltje van Keulen (1975) is griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Europees beleid, de relatie tussen Nederland en de EU en het organiseren van belangenbehartiging lopen als rode draad door haar carrière. Eerder werkte zij als adviseur Europa bij enkele overheidsinstellingen en bij Instituut Clingendael. Van Keulen promoveerde op de rol van Nederland in Europese beleidsvorming.

09.) Mevr. Miriam Offermans
Miriam Offermans is directeur en senior adviseur bij Public Matters. Offermans was onder meer politiek adviseur van de vice-premier en minister van Economische Zaken in het Paars II. Ze werkte bij het Ministerie van Economische Zaken (directie Algemene Economische Politiek) o.a. als secretaris van SG-DG beraad. Ze bekleedde verschillende (Europese) posities binnen het Ministerie van Economische Zaken (coördinator Concurrentiekracht Raad, staatssteun expert en Nederlandse vertegenwoordiger bij EGKS Raad). Werkte voor een Europees lobby adviesbureau en was betrokken bij Europa-brede public affairs en lobby campagnes. Miriam begon haar carrière in 1991 als politiek assistent van een Europees Parlementslid en was actief betrokken bij de Europese verkiezingscampagne van 1994. Studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam, zowel in Europese Studies als in de Franse taal en letterkunde.

administrator_ebnRaad van Advies