Netwerken

Participants

EBN Netwerken

De EBN beschikt over uitgebreide nationale én internationale netwerken. Suggesties voor toevoegingen van nieuwe netwerken zijn altijd welkom via ons “Contact” formulier.

01.Europese Beweging Internationaal www.europeanmovement.eu
02.Europese Beweging België www.mouvement-europeen.be
03.Europese Beweging Duitsland
04.Europese Beweging Frankrijk
05.Europese Beweging Ierland
06.Europese Beweging Italië
07.Europese Beweging Luxemburg
08.Europese Beweging Spanje
09.Europese Beweging Verenigd Koninkrijk
10.Europese Beweging Zwitserland
11.Europese Beweging Tsjechië www.europeanmovement.cz

 

EBN Regio Netwerken

EU-Netwerk Noord Nederland

De EBN is één van de initiatiefnemers van het EU-Netwerk Noord-Nederland, dat sinds oktober 2010 bestaat en waarin de Europese Beweging Nederland, Europe Direct, de Europese Commissie en LTO Noord samenwerken met de Leeuwarder Courant. Het netwerk organiseert regionale Europa bijeenkomsten. Het brengt een rijk scala aan geïnteresseerden samen, waaronder vertegenwoordigers van het het economisch en maatschappelijk middenveld, het hoger onderwijs, en de lokale en de provinciale overheden. Zie voor de bijeenkomsten en activiteiten onder: Activiteiten – EBN Netwerken – EU-Netwerk Noord Nederland

 

Andere organisaties

Het Europees Platform  – http://www.europeesplatform.nl

versterkt de Europese dimensie in het Nederlandse onderwijs en bevordert internationalisering. Daarmee levert het Europees Platform een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Euroclio – www.euroclio.eu
is de Europese vereniging voor geschiedenisdocenten, gevestigd in Den Haag. Euroclio runt projecten om geschiedenisonderwijs in Europa te moderniseren.

European Citizen Action Service (ECAS) – www.ecas.org
adviseert NGO’s en burgers over lobbiën, het verwerven van fondsen en het beschermen van Europese burgerrechten.

Vereniging Democratisch Europa (VDE) – www.democratisch-europa.nl
prikkelt het publieke debat over Europese vraagstukken en organiseert onder ander het Café Europa.

ALB FACT – www.albfact.nl
is een project dat wil voorzien in gedegen informatie – onder meer via lezingen, en een website –  als basis voor een open discussie over de Westelijke Balkan, en de Albanese factor daarbinnen.

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) – www.ngiz.nl – bestaat sinds 1945 en wil zo veel mogelijk mensen informeren over een breed scala van internationale onderwerpen.

Studentenverenigingen voor Internationale Betrekkingen – www.sib-nederland.nl
Stichting SIB-Nederland is de overkoepende organisatie van vier verenigingen en één stichting. De SIB zet zich al sinds 1947 in voor het vergroten van het internationaal bewustzijn onder jongeren en studenten op alle mogelijke gebieden.

 

Websites over Europa

www.europa.eu
Startpagina van de Europese Unie en de Europese instellingen.
www.europa-nu.nl. Deze website van het Europees Parlement Bureau Nederland en het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Stelt de burger in staat een onafhankelijk oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven.

www.primary-sources.eui.eu/website/european-navigator
European Navigator
Uitgebreide digitale bibliotheek met geluidsfragmenten, video en beeldmateriaal over de geschiedenis van de Europese integratie.

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=nl
Who s WHO – Wie is wie in de Europese Unie – Website voor het zoeken van personen binnen de Europese instellingen.

http://weblogs3.nrc.nl/europablog
Europablog – De Europaredactie van NRC Handelsblad en nrc.next houdt u op de hoogte van interessante nieuwtjes, leuke websites, uitspraken van het Europees Hof en aanvullingen bij artikelen uit de krant.

www.europadecentraal.nl
Europa Decentraal – Het doel van Europa Decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil Europa decentraal uitgroeien tot eerste aanspreekpunt voor decentrale overheden bij vragen over Europese kwesties.

www.europapoort.eerstekamer.nl
Europapoort: Europees Bureau Eerste Kamer. Deze website is primair ontwikkeld ter ondersteuning van parlementariërs bij de controle op de totstandkoming van Europees beleid en Europese wetgeving. De site is grotendeels openbaar gemaakt, opdat het publiek kennis kan nemen van de onderwerpen die in de Kamer(s) aan de orde worden gesteld.

www.europarl.europe.eu/denhaag/
Europees Parlement Voorlichtingsbureau Den Haag
Site van het Nederlandse voorlichtingsbureau van het Europees Parlement bevat op Nederland toegespitste informatie over de Europese Volksvertegenwoordiging.

www.eu.nl
Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland
Website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Links naar persberichten en brieven aan de Tweede Kamer van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens toespraken van de twee bewindslieden van het ministerie die zich bezighouden met Europese samenwerking en verschillende brochures.

administrator_ebnNetwerken