EBN Netwerken

EU_NL

EU-Netwerk Noord-Nederland

De EBN is één van de initiatiefnemers van het EU-Netwerk Noord-Nederland, dat sinds oktober 2010 bestaat en waarin de Europese Beweging Nederland, Europe Direct, de Europese Commissie en LTO Noord samenwerken met de Leeuwarder Courant. Het netwerk organiseert regionale Europa bijeenkomsten. Het brengt een rijk scala aan geïnteresseerden samen, waaronder vertegenwoordigers van het het economisch en maatschappelijk middenveld, het hoger onderwijs, en de lokale en de provinciale overheden. De belangstelling voor de EU is in het Noorden des lands niet gering. Dat is gebleken in de vele geanimeerde bijeenkomsten de afgelopen jaren.

Via onze website wordt u van de bijeenkomsten op de hoogte gehouden.

Als U belangstelling heeft voor het EU-netwerk Noord-Nederland, kunt u zich via het contactformulier op deze site aanmelden als geïnteresseerde. Vermeld dan op het formulier: ‘interesse EU-Netwerk Noord-Nederland’.

Het netwerk is ook te vinden op LinkedIn.

Publicatie Verslagen beschikbaar
27-11-2014 Het draait om innovaties binnen een koolstofarme economie
25-09-2014 Bijeenkomst EU Netwerk Noord-Nederland ‘Beroepsonderwijs en Europa
08-05-2014 Laat koeien poepen tegen Putin
13-03-2014 Horizon 2020 moet nog beter tussen de oren gaan zitten
28-11-2013 SNN een mooie vorm van samenwerking in Noord-NederlandOp 28 november 2013 hield John Jorritsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, bij een bijeenkomst van het EU-netwerk Noord-Nederland i een toespraak over het belang van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
29-08-2013 Investeren,in cultuur zorgt voor banenOp 29,augustus 2013 vond een bijeenkomst van het EU-netwerk,Noord-Nederland i plaats met als thema “Culturele Hoofdstad,van Europa: wat heeft de regio eraan?”.
2013 Lambert van Nistelrooij over de toekomst van Europa“Aan de slag!” Europarlementariër Lambert van Nistelrooiji kon niet duidelijker zijn: “ik ben op zoek naar ‘early adaptors’, en ik wil in 2016 resultaten zien”. Het motto van het Cohesiebeleid i 2014-2020 is dan ook: ‘Investeren in groei en banen’. Overheden moeten keuzes maken en faciliteren. Vervolgens moet het ‘bottom-up’ gaan gebeuren. Met een belangrijke rol voor het MKB: daar wil Europa 30% van de middelen aan gaan besteden.
2012 Innovatie moet ons reddenNa de goed bezochte en succesvolle debatbijeenkomst op 6 september met Europarlementariërs over de Europaparagraaf in de verkiezingsprogramma’s werd op donderdag 29 november een nieuwe bijeenkomst gehouden. Er werd dieper ingegaan op de volgende onderwerpen: de huidige en toekomstige relatie tussen het SNN en de EU, de actuele discussie over de volgende Meerjarenbegroting van de EU i (2014-2020) en – ook zeer actueel – de EU-paragraaf in het regeerakkoord.
06-09-2012 Europa onmisbaar voor de regioEuropese politici zijn in staat hun verschillende zienswijzen te overbruggen, ondanks grote verschillen tussen partijprogramma’s. Vijf europarlementariërs en één senator bleken allen in staat een realistisch en pro-Europees verhaal te vertellen, op een verkiezingsbijeenkomst over Europa in Heerenveen op 6 september. Aan het kwalitatief hoogstaande debat namen deel: Gerben-Jan Gerbrandy i (D66), Eric Smaling i (SP), Thijs Berman i (PvdA), Esther de Lange i (CDA), Bas Eickhout i (GroenLinks) en Jan Mulder i (VVD).
28-06-2012 28,juni 2012Op,donderdag 28 juni 2012 was er een bijeenkomst van het EU-netwerk,Noord-Nederland bij Astron in Rhee, nabij Dwingeloo. Astron, een,stichting zonder winstoogmerk, gefinancierd door de Nederlandse,stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO i, ontwikkelt en,beheert de meest geavanceerde computersystemen ter wereld en,draait mee in de mondiale eredivisie van de radioastronomie.
26-04-2012 Knelpunten bij Europese wetgevingTijdens de bijeenkomst van het EU-netwerk Noord-Nederland i van 26 april 2012 spreekt Gabriëlle Kühn, marktadviseur Europese Unie van het AgentschapNL en Enterprise Europe Network, over EU-dienstverlening voor bedrijven over wetgeving, klachten en knelpunten met betrekking tot export. Daarna ging de heer Dirk Jan Hummel, Innovatie Adviseur bij Syntens, in op de dienstverlening voor exporterende bedrijven in Noord-Nederland.
23-02-2012 klimaat en hernieuwbare energieHoewel hij het woord ‘Europa’ nauwelijks in de mond nam, was zijn inleiding één groot pleidooi voor Europese samenwerking. Jan Ros van het Planbureau voor de Leefomgeving i (PBL) toonde namelijk aan dat nationale initiatieven voor een energietransitie tot mislukken gedoemd zijn. Alleen als EU-landen samenwerken, zoals door de aanleg van één groot energienet en de opslag van groene energie die tijdelijk over is, komen duurzame energieprojecten binnen handbereik. Vraag is of Europese politici over hun korte termijn mandaat heen kunnen kijken op het gevaar af dat zij niet herkozen worden.
08-12-2011 EU Grijpt te HoogDeze bijeenkomst van het EU-netwerk Noord-Nederland vond plaats in Groningen op donderdag 8 december 2011. Spreker was cultuurhistoricus en publicist/columnist Thomas von der Dunk i. Hij hield een inleiding over de EU nu en straks op politiek, sociaal-economisch en cultureel gebied en de rol van (Noord-)Nederland daarbinnen.
27-10-2011 Aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarktHet thema van deze bijeenkomst van het Netwerk Noord-Nederland op donderdag 27 oktober 2011 in Huis de Beurs te Groningen, was de driehoeksverhouding overheid, beroepsopleiding en arbeidsmarkt: “New Jobs, New Skills”.
30-06-2011 Innovation Partnership on Active and Healthy AgingTijdens deze bijeenkomst verzorgde burgemeester van Leeuwarden Fred Crone een inleiding over het Europese “ Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing ”. Dit is één van de vijf speerpunten van Noord-Nederland in Brussel, naast landbouw/voeding, energie, watertechnologie en sensortechnologie. Al deze speerpunten dienen bij te dragen aan de versterking van de Noordelijke economie.
28-04-2011 Inleiding door Prof McCann over hervorming en toekomst regionaal beleidTijdens de derde bijeenkomst van 28 april 2011 verzorgde Professor Philip McCann, topspecialist op het terrein van regionaal beleid, een inleiding. Prof McCann is één van de twee speciale adviseurs van EU-Commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn i. Philip McCann bezet thans de bijzondere leerstoel economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Waikato in Nieuw Zeeland.
20-01-2011 Brussel: bondgenoot van de regioClusters ontwikkelen zich regionaal. Den Haag erkent dat langzamerhand ook. Daarom maakt Koos van Houdt, EU-correspondent van het Friesch Dagblad, zich nog geen grote zorgen over de komende EU-budgetonderhandelingen: ‘decentrale overheden manifesteren zich in Brussel via het Huis van de Provinciën en het Comité van de Regio’s. Er wordt steeds meer grensoverschrijdend gewerkt, bijvoorbeeld door ‘grensmakelaars’. De Eems-Dollar Regio (EDR) is hiervan een goed voorbeeld’.

 

Eurodéfense- De EBN Commissie over Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

De commissie Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) bestudeert het veiligheids- en defensiebeleid van de EU en formuleert hierover gemeenschappelijke standpunten. De commissie staat onder voorzitterschap van dr. Wim van Eekelen en komt doorgaans elke twee maanden bijeen. De standpunten van de commissie worden verspreid via het netwerk van de EBN en het Europese EuroDéfense samenwerkingsverband. EuroDéfense omvat organisaties uit vijftien landen binnen de EU die een grotere Europese verantwoordelijkheid op veiligheidsgebied nastreven.

Activiteiten EuroDéfense

EuroDefense is momenteel op zoek naar een nieuwe secretaris. Het betreft een vrijwilligersfunctie voor 2-4 uur in de week. Voor een functiebeschrijving en contactdetails lees deze pdf

 

 

administrator_ebnEBN Netwerken