My Blog

In memoriam Mathieu Segers

Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat Mathieu Segers op veel te jonge leeftijd is overleden aan een ongeneeslijke ziekte. Als kenner bij uitstek van de geschiedenis van de Europese eenwording speelde hij een belangrijke en energieke rol in het academische en publieke debat over de geschiedenis van de Europese eenwording. Hij was niet alleen hoogleraar Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de Universiteit van Maastricht. Hij bekleedde ook de bijzondere leerstoel EuropaChair bij Studio Europa Maastricht. Daarnaast duidde hij vaak ontwikkelingen in en over Europa (en de rol van Nederland daarin) in programma’s als Buitenhof. Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, met bijdragen als aan het WRR rapport -99: Europese Variaties. Daarnaast hij wist tijd te vinden voor het maken van de populaire podcastreeks Café Europa.

In 2014 was Mathieu Segers finalist-genomineerde voor de EBN EuroNederlander van het Jaar. Ook toen al was de aansprekende en toegankelijke manier waarop hij een breder publiek informeerde over het Europese integratieproces de reden hem te nomineren. Nooit simplistisch of eenduidig: Europa als complexe politieke en culturele arena, daarom ging het hem. Daarbij ging hij scherpe kritiek op het Europese beleid en de Nederlandse rol daarin niet uit de weg.

Met het overlijden van Mathieu Segers ontvalt ons een diepe bron van kennis en inzichten met betrekking tot Europa, en een vitale inzet die ons als EBN-leden altijd heeft geïnspireerd.

Mathieu Segers is 47 jaar geworden. We wensen zijn vrouw, kinderen, familie en nabestaanden veel sterkte in het dragen van dit verlies.

Lees hier het In memoriam van de Universiteit van Maastricht

Zie hier een overzicht van prachtige boeken, waaronder het veelgeprezen Reis naar het Continent, en The History of European Integration, die Mathieu Segers ons heeft nagelaten.

Zie hier Mathieu Segers’ inaugurale reden in Maastricht in 2017.

Europese BewegingIn memoriam Mathieu Segers