EMI

Europese Beweging Internationaal (EMI)

De EBN is aangesloten bij de Europese Beweging Internationaal (EMI), een internationale organisatie die sinds 1948 heeft gepleit voor een verenigd, federaal Europa. Een Europa dat gebaseerd is op respect voor mensenrechten, vrede en democratische principes als vrijheid, solidariteit en burgerparticipatie. De Europese Beweging Internationaal dient als denktank, voorziet een breed publiek van informatie en oefent invloed uit op Europese en nationale instituties.

De EMI werd in 1948 officieel opgericht door een aantal Europese pioniers, zoals Winston Churchill, Paul-Henry Spaak, Alcide de Gasperi en Konrad Adenauer. Hun doel was het voorkomen van een nieuw gewapend internationaal conflict.

De geschiedenis van de EMI begon in juli 1947 toen de zaak van een verenigd Europa warm werd bepleit in verschillende bewegingen die naast elkaar opsprongen. Zo drongen Winston Churchill en Duncan Sandys aan op een Anglo-French United European Movement. Deze UEM werd vervolgens een platform voor allerlei organisaties die vlak na de Tweede Wereldoorlog met vergelijkbare doelen ontstonden. Dit leidde tot een ‘Committee for the Co-ordination of the European Movements’ dat tijdens een vermaard congres in Parijs op 17 juli 1947 naast de Anglo-French United European Movement ook de “La Ligue Européenne de Coopération Economique” (LECE), “l’Union européenne des Fédéralistes” (UEF), en de “l’Union parlementaire européenne” (UPE) opnam. Al deze verenigingen ontmoetten elkaar opnieuw in november 1947 en veranderden tijdens die bijeenkomst hun naam in: The Joint International Committee for European Unity. Deze naam ging uiteindelijk over in ‘The European Movement International’ tijdens het 1948 Congres van Den Haag.

Sinds de oprichting heeft de EMI een belangrijke rol gespeeld in het Europese integratieproces. Tot de eerste successen behoorde de oprichting van de Raad van Europa in mei 1949. De organisatie zette zich vervolgens ook in voor directe verkiezing van het Europees Parlement, voor het Verdrag van de Europese Unie en ook voor het Europees Grondwettelijk Verdrag.

De EMI bestaat in 2015 uit 33 aangesloten internationale organisaties, 39 nationale councils (waaronder de EBN) en 3 support leden.

Zie de website van de EMI: http://europeanmovement.eu

administrator_ebnEMI