Reclaim Europe

IMG_2139_wp

Sinds 2014 neemt de EBN deel aan het open forum RECLAIM EUROPE.

RECLAIM EUROPE is een platform van mensen die niet bang zijn de toekomst van Europa zelf vorm te geven, die niet zitten wachten tot anderen voor hen beslissen, die scepsis en teleurstelling snappen, maar zich er niet bij neerleggen.

RECLAIM EUROPE participanten bekijken Europa niet door een roze bril, maar vinden dat Europa gaat over vrede en democratie, over moed, samenwerking, creativiteit, solidariteit en niet over angst en ieder voor zich.

RECLAIM EUROPE is overtuigd dat er heel veel kan als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten en iedereen in zijn waarde laten.

RECLAIM EUROPE werkt met concrete acties. In de Reclaim kalender kun je zelf acties, evenementen en ideeën toevoegen. Eén mailtje is genoeg!

Belangstellenden kunnen zich melden via: info@reclaimeurope.nl of zich registreren op de website www.reclaimeurope.nl

administrator_ebnReclaim Europe