ANBI gegevens/EBN Jaarverslagen

ANBI gegevens, actueel jaarplan en jaarverslagen

De Europese Beweging in Nederland heeft een ANBI status en u vindt hier enkele belangrijke gegevens hieromtrent
• De EBN is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
• De EBN heeft als fiscaal nummer 2875433
• Bestuur en stichtingsadresgegevens zijn te vinden op: https://europesebeweging.nl/over-ebn/bestuur/
• De EBN heeft een onbezoldigd bestuur

De Europese Beweging Nederland vergadert ieder jaar in juni, tijdens welke vergadering men de jaarverslagen en jaarplannen bespreekt.

• EBN financiële verantwoording over 2022:

Jaarrrekening Europese Beweging Nederland 2022

administrator_ebnANBI gegevens/EBN Jaarverslagen