ANBI gegevens/EBN Jaarverslagen

ANBI gegevens, actueel jaarplan en jaarverslagen

De Europese Beweging in Nederland heeft een ANBI status en u vindt hier enkele belangrijke gegevens hieromtrent
• De EBN is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
• De EBN heeft als fiscaal nummer 2875433
• Bestuur en stichtingsadresgegevens zijn te vinden op: https://europesebeweging.nl/over-ebn/bestuur/
• De EBN heeft een onbezoldigd bestuur

De Europese Beweging Nederland vergadert ieder jaar in juni, tijdens welke vergadering men de jaarverslagen en jaarplannen bespreekt.
Hoofdlijnen actueel beleid, zie actueel EBN Jaarplan 2015/6 (.pdf)
• EBN Jaarverslagen en financiële verantwoording over laatste drie jaar:

2013 :

EBN Jaarverslag over 2013 (.pdf)
EBN Jaarrekening 2013 (.pdf)

2014 :

EBN Jaarrekening 2014 (.pdf)
EBN Jaarverslag over 2014 (.pdf)

2015 :

EBN Jaarverslag over 2015-6 (.pdf)

2016 :

EBN concept jaarverslag 2016-17
EBN concept Jaarplan 2017-18

administrator_ebnANBI gegevens/EBN Jaarverslagen