My Blog

EU-Poort ‘EU: desintegratie of nieuwe verbeelding?’

Donderdag 18 juni, EU-Poort ‘EU: desintegratie of nieuwe verbeelding?’ Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag, 19.30-21.30 uur
(met tevens de uitreiking van de EuroNederlander van het Jaar).

Europa leeft in grote paradoxen. Terwijl iedere week duizenden mensen in gammele boten Europa trachten te bereiken, vragen binnen Europa veel mensen zich af waar het met het continent heen moet. Gesprekken over de trage economische groei, het democratisch tekort, het gebrek aan Europese ‘ziel’ en onderlinge solidariteit, de onduidelijkheid over wat Europa mensen doet of brengt, en speculaties over uittreden uit de Europese Unie (Grexit, Brexit…) houden de gemoederen bezig. Die discussies draaien vaak in voorspelbare cirkels, zonder duidelijk praktisch gevolg. ‘Europa is niet de Europese Unie’, stellen critici, maar wat het wel is, of hoe het zonder een Europese Unie verder zou moeten gaan komt niet boven tafel. Het lijkt een tijd van stuurloos ‘doormodderen’.

Tegelijkertijd zijn op tal van plaatsen mensen bezig met nieuwe praktische verbeelding van Europese kwesties, met scherpe analyses en kritische suggesties voor de toekomst. Levert dat reële aanknopingspunten op voor Europa? Nieuwe beelden van de betekenis van Europa lokaal of in de wereld? Nieuwe praktische politiek of aanpak van taaie problemen?

In het kader van de uitreiking van de EuroNederlander van het Jaar Award* stellen we deze vragen centraal. Met een kick-off door prof. Linda Senden (hoogleraar internationaal en Europees recht, Universiteit van Utrecht) over de prijs van desintegratie, ‘Europa: tegen de heilig verklaring van nationale soevereiniteit’ Gevolgd door een panelgesprek over nieuwe praktische verbeelding, m.m.v. de EuroNederlander nominees van dit jaar Rutger Wolfson (oud-directeur Internationale Film Festival Rotterdam); Egbert Fransen en Charlot Schans (New Europe – Cities in Transition/Pakhuis de Zwijger); Liesbeth Weijs (Montesquieu Instituut) en Nico Visser (website Europa-Nu), met journalisten Jos Heymans (RTL Nieuws) en Hans Nijenhuis (chef Opinie, NRC). En met u.
Moderator: Godelieve van Heteren (EBN)

 

AANMELDING
Toegang is gratis, maar gaarne aanmelding: ebnuitnodiging@outlook.com, ovv ‘registratie EU-Poort 18 juni’. Bij volle zaal hebben aangemelde personen voorrang.

PERSINFORMATIE
Voor nadere inlichtingen: Godelieve van Heteren (voorzitter EBN) email: vanheteren@bmg.eur.nl, tel: 0655197342 , of Mark Zellenrath (secretaris EBN) email: info@markzellenrath.com, tel: 0629191397

*De EuroNederlander Award wordt jaarlijks door de Europese Beweging Nederland (EBN) uitgereikt aan personen of organisaties die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het Europese debat en nieuwe beeldvorming over Europa in Nederland. De EBN richt zich daarbij met name op de inspanningen van civiele partijen en netwerken.Tot uiterlijk woensdag 17 juni, 2015, 13.00 uur kunt u stemmen op een van de nominates van dit jaar via:

http://het-portaal.net/formulier/stem-hier-voor-de-euronederlander-award

 

administrator_ebnEU-Poort ‘EU: desintegratie of nieuwe verbeelding?’