My Blog

Arbeidsmigratie in de EU: ‘Make it in Germany’

Arbeidsmigratie in de EU: ‘Make it in Germany’
dinsdag 18 juni 2013, 12:11, Malgorzata Bos-Karczewska

Nederland worstelt met arbeidsmigratie binnen de EU. Minister Asscher vraagt in een brief aan de Tweede Kamer over de sociale dimensie van de EMU meer aandacht voor het bestrijden van de nadelen van vrij verkeer personen. Helaas ontbreekt een positieve agenda.

In Duitsland is het anders. Duitsland kampt met Fachkräftemangel, een tekort aan vakmensen, en stelt zich anders op. Het land doet veel om vakmensen in de EU te werven en te behouden.

“We willen niet een ‘gastarbeider’-mentaliteit bevorderen. We willen dat mensen langer in Duitsland verblijven, we willen ze niet terugsturen na zes maanden wanneer ze niet meer nodig zijn.” Deze uitspraak uit de Financial Times van een medewerker van de Duitse Kamer van Ambachten is tekenend voor Duitse opstelling.

Ook de Duitse federale overheid voert actief promotie en ondersteunt de mobiliteit van de werknemers binnen de EU:

images

 

 

 

 

“We cordially invite you to shape your future in Germany, at the heart of Europe. Come and be part of the “Make it in Germany” story – we look forward to seeing you!”

Dat staat op de website ‘Make it in Germany’ opgezet door het Duitse ministerie van Economie en van Arbeid. Deze site dient om jonge beroepskrachten te werven. Het gaat niet alleen om het vullen van tijdelijke vacatures.

De achterliggende filosofie is anders. Duitsland wil beroepskrachten en professionals behouden door een positief klimaat te scheppen en opleidingen te geven. Op de website ‘Make it in Germany’ wordt men welkom geheten. De website staat bol van nuttige informatie over werken (inclusief vacatures), wonen en verblijf. Wat eruit springt is de positieve toon. De familieleden zijn ook welkom.

Daarnaast heeft Duitsland een ‘MobiPro-EU’ programma ontwikkeld om werkloze jonge (18-25 jaar) beroepskrachten uit de EU (vooral uit Zuid Europa) aan te trekken. Voor de zorgsector geldt een grens tot 40 jaar. Het programma draait sinds januari jl. en faciliteert arbeidsmigranten op veel gebieden zoals met gesubsidieerde taalcursussen en vergoedingen van reiskosten in verband met sollicitatie gesprekken. Het leren van Duits is essentieel, de overheid doet er alles aan om dat te bevorderen zo dat migrant succesvol kan integreren oftewel kan ‘make it’.

Wat opvalt is een lange termijn oriëntatie van de Duitse Mittelstand en de proactieve opstelling van de Duitse overheid. Deze moedigt zelfs migranten zelfs aan om ‘part of Germany’s tradition of successful immigration’ te worden.

Wellicht kan Nederland iets van de houding en aanpak van zijn buurland leren? Een website met informatie voor EU-migranten en een positieve houding zouden al erg behulpzaam zijn.

www.make-it-in-germany.com

Malgorzata Bos-Karczewska (econoom en hoofdredacteur van Polonia.nl, website van de Poolse gemeenschap in Nederland)

 

administrator_ebnArbeidsmigratie in de EU: ‘Make it in Germany’