My Blog

De Commissie International Trade (INTA) in het Europees Parlement bepaalt positie in het TTIP handelsverdrag met de US.

De International Trade Commissie van het Europees Parlement heeft haar positie bepaalt over aanbevelingen aan de Europese Commissie rond het felbesproken TTIP verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Het voltallige Europees Parlement zal uiteindelijk de onderhandelingstekst moeten beoordelen. Maar het oordeel van de International Trade Commissie is belangrijk en inzichtgevend in hoe de verhoudingen in het EP ten aanzien van TTIP momenteel liggen.

Het belangrijkste onderdeel van de aanbevelingen betreft het zogenaamde

Investor-to-State Dispute Settlement mechanism (ISDS), waarover veel te doen is. Bij tegenstanders bestaat de vrees dat internationale bedrijven teveel macht krijgen tegenover de legitieme wens van staten om bepaalde zaken vanuit een publiek belang nationaal te regelen. Men vreest dat de macht van nationale overheden verder wordt uitgehold. Tussen de twee grootste politieke families in het Europees Parlement, de EPP en de S&D, is inmiddels een compromis gesloten dat Eurocommissaris Malmström steunt in het plan een permanent, publiek international investment court op te zetten. Door deze politieke manoeuvre lijkt een TTIP verdrag een stap dichterbij gebracht.

Lees verder:
MEPs back US free trade after Socialist U-turn
TTIP wins key panel vote
MEPs give passing vote to TTIP

 

administrator_ebnDe Commissie International Trade (INTA) in het Europees Parlement bepaalt positie in het TTIP handelsverdrag met de US.