My Blog

EC begroting richt zich op banen, groei, migratie en aanpassing aan globalisering

Op woensdag 27 mei 2015 heeft de Europese Commissie haar conceptbegroting gepresenteerd. De begroting omvat €143.5 miljard harde uitgaven en €153.5 miljard commiteringen in 2016. De focus in de begroting ligt nadrukkelijk op banen, groei, het reguleren van migratie en verdere aanpassingen van de Unie aan globaliseringsprocessen.

Enkele opvallende punten uit de begroting:

  • Een toename met 30% van het Erasmus studenten uitwisselingsbudget.
  • Een stijging van 36% in het budget voor het Migration and Integration Fund.
  • Een plan om het gat tussen commiteringen en harde uitgaven te verkleinen
  • Meer geld voor externe crisis response en humanitaire hulp
  • Een verhoging van het administratieve budget voor de European Court of Justice
  • Minder geld voor het Europese Globalisation Adjustment Fund

Zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5046_en.htm

administrator_ebnEC begroting richt zich op banen, groei, migratie en aanpassing aan globalisering