My Blog

Hoeksma: Van ‘Common Market’ naar ‘Common Democracy’

Van EBN-lid Jaap Hoeksma van EuroKnow verschijnt op 4 maart het boek From Common Market to Common Democracy bij Wolf Legal Publishers.

Kernsuggestie in het boek is de oorspronkelijke term ‘ever closer union’ te vervangen door ‘common democracy’. Hoeksma’s hoofdstelling is hoogst actueel en luidt dat EU sinds de oprichting ervan in 1992 niet is geëvolueerd in de richting van een soevereine Staat Europa en evenmin een vrijhandelszone is geworden. De Unie is veeleer bezig zich te ontwikkelen van een samenwerkingsverband van staten naar een Europese democratie, met alle groeipijnen vandien. We spraken over deze stelling met de auteur.

Wat vindt u van de huidige situatie van de EU?
Hoeksma: “De EU leert met vallen en opstaan hoe ze zichzelf als unie van staten en burgers moet besturen. Tijdens de euro-crisis is geleerd dat je geen gezamenlijke munt kunt invoeren zonder maatregelen te nemen om die munt in tijden van nood te beschermen. Nu blijkt dat je ook geen binnengrenzen kunt afschaffen zonder de buitengrens te controleren. Het probleem is dus duidelijk. Wat mij grote zorgen baart, is dat de regeringsleiders niet bezig (lijken te) zijn met het oplossen van dat probleem, maar in plaats daarvan ongeneerd met elkaar aan het kibbelen zijn.”

In uw publicatie suggereert u dat het slimmer zou zijn de term ‘ever closer union’ te vervangen door ‘common democracy’. Waarom zo’n verandering?
Hoeksma: De term ‘ever closer union’ vormt een compromis uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om het diepgaande verschil van mening tussen de federalisten en de soevereinisten betreffende het doel van de Europese samenwerking te overbruggen. Een halve eeuw later kun je constateren dat de EU geen staat is geworden en ook geen unie van staten vormt. Het doel van mijn voorstel is het oude ideaal te actualiseren en de EU een nieuw gevoel van zin en richting te geven.

Wat hoopt u met de publicatie van uw nieuwe boek te bereiken?
Hoeksma: De bedoeling van het boek is om de mensen een nieuw perspectief op de EU te bieden. Tot nu toe kijken we door de diplomatieke bril van staten naar de EU, maar je kunt de Unie ook beoordelen vanuit het burgerlijke gezichtspunt van democratie en rechtsstaat. Dan zie je iets heel anders! En dat opent ook allerlei mogelijkheden waarmee burgers niet alleen kunnen deelnemen aan de nationale democratie van hun land, maar ook veel sterker aan de gemeenschappelijke democratie-opbouw van de Unie.

Zie ook: http://njb.nl/blog/beyond-ever-closer-union-naar-een-nieuw-artikel-1.19108.lynkx

administrator_ebnHoeksma: Van ‘Common Market’ naar ‘Common Democracy’