My Blog

Possible Futures of Europe – De Frontlinies –

Kick-Off meetup

Tolhuistuin, de Zonzij zaal

IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam

Vrijdag 1 september 2023, 15.30-17.30 uur, met borrel

(Inloop vanaf 15.00 uur)

Op 1 september 2023, van 15.30-17.30 organiseert de Europese Beweging Nederland (EBN) in de Tolhuistuin in Amsterdam een brainstorm event voor mensen/clubs met serieuze, praktische interesse in de grote transities van onze tijd.

Afgelopen jaar vond de eerste ronde plaats van Ateliers Possible Futures of Europe in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag, het Liaison-office van het Europees Parlement en Het Nationale Theater, over creatieve paden naar de toekomst. Deze eerste serie verkenningen bevatte vele inspirerende interacties en ontmoetingen rond grote veranderingen (next economy, new democracy, finance for the future, broad security, upgrading the green deal, the role of creative citizens), en mondde uit in een goedbezochte theatervoorstelling in het Nationale Theater in Den Haag afgelopen april en in het essay ‘Ateliers | Europa | Toekomsten: Ode aan de Oefenruimtes‘. 

De deelnemers aan de Ateliers waren het allemaal eens dat het meebouwen aan een brede beweging uit de huidige mondiale chaos nu van vitaal belang is. Het komend jaar wordt uitdagend, op vele terreinen van transitie tegelijk. In de aanloop naar de landelijke en Europese verkiezingen zullen de grote veranderingsthema’s van onze tijd overal centraal komen staan. Civiele beweging, inzet en verbinding zijn onontbeerlijk.

De Europese Beweging Nederland gaat daarom de komende tijd door met het faciliteren van Ateliers, nadrukkelijk als ‘rugdekking’ (en niet als ‘competitie) voor de vele creatieve initiatieven die momenteel overal opborrelen. Dus ondersteunend, verbindend, en op locaties waar dingen gebeuren, overal in het land. 

We willen samen met geïnteresseerden een agenda opbouwen voor deze serie Frontlinie Ateliers. En starten hiermee tijdens een speciale meet-up in de Tolhuistuin in Amsterdam (vlak achter Amsterdam CS, aan de overkant van het IJ met het pontje) op vrijdag 1 september, 15.30-17.30 uur met een borrel.

De tweede ronde Ateliers zal zich nadrukkelijk richten op aanhaakpunten voor concrete, praktische verandering (‘wat kan er wel en hoe’). Hoe komen we voorbij structurele hobbels waar iedereen tegenaan loopt? Waar zitten kansen en de sleutels voor echte transitie? En hoe versterken we elkaar in solidaire, onderlinge verbindingen?

We hebben al contact gehad met sommigen van de eerdere deelnemers over deze opzet van de nieuwe Frontlinie Atelierserie, en willen serieuze betrokkenen graag uitnodigen begin september aan te haken om met elkaar te brainstormen tijdens een speciale borrel. 

Het motto blijft: de toekomst zijn we zelf. 

Nadere informatie volgt. Mocht je interesse hebben mee te doen aan de meet-up, of al ideeën te hebben, mail even naar EBN, via gmvanheteren@xs4all.nl

Hartelijke groet, namens de EBN – Possible Futures of Europe Ateliers: De Frontlinies en Together for Europe,

Mark Zellenrath

Laura Fruhmann

Godelieve van Heteren

Europese BewegingPossible Futures of Europe – De Frontlinies –