My Blog

Possible Futures of Europe

Het Huis van Europa, de EBN, Europa Arena en Het Nationale Theater slaan de handen ineen in vijf toekomstgerichte Ateliers

October 2022 – Januari 2023

De wereld staat voor enorme, samenhangende uitdagingen. De oorlog in Oekraïne, de klimaatcrises en de recente CoVID-19 pandemie hebben vele, al langer sluimerende problemen op scherp gezet. Samenwerking, nieuwe allianties, beter gebruik van oude en nieuwe kennis en solidariteit zijn aan de orde van de dag.

Tussen oktober van dit jaar en januari 2023 vinden vijf thematische Ateliers plaats, over mogelijke toekomsten van Europa. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de EBN, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en het Liason Office van het Europese Parlement, Europa Arena en Het Nationale Theater, in samenwerkingmet vele andere partijen.

Deelnemers aan de Ateliers zijn allen mensen met actieve interesse in de urgente sociale, economische en culturele transities, en in Europa’s ondersteunende rol om constructieve veranderingen te versnellen.

Doel van de bijeenkomsten is:

  • Een gezamenlijike verkenning van de praktische mogelijkheden om grote urgente transities te versnellen
  • Het Identificeren van interfaces tussen veel transitie initiatieven en Europese agendas.
  • Highlighten van de specifieke, concrete rollen van oude en nieuwe civiele netwerken, initiatieven en organisaties en van kenniscentra, creatieve vrijplaatsen en nieuwe kritische netwerken
  • Het bevorderen van constructieve verbeelding en nieuwe energie
  • Het produceren en implementeren van praktische suggesties en vergroten van creatieve samenwerking op een aantal grote veranderingsthema’s

De 5 Ateliers zijn thematisch maar hangen onderling sterk samen.

De Ateliers dragen bij aan een gezamenlijk memorandum over Possible Futures, en aan een theaterdialoog die door Het Nationale Theater wordt geschreven en in het voorjaar van 2023 in een speciale HOT Europa avond op de planken wordt gezet in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Deelnemers aan de wereld-cafés zijn mensen met actieve interesse in de urgente sociale, economische en culturele transities, en Europa’s ondersteunende rol om die te versnellen.

Doel van de bijeenkomsten is:

  • een gezamenlijike verkenning van de praktische mogelijkheden om grote urgente transities te versnellen. Identificeren van interfaces met Europese agenda’s.
  • Highlighten van de specifieke, concrete rollen van oude en nieuwe civiele netwerken, initiatieven en organisaties en van kenniscentra
  • Het produceren en implementeren van praktische  suggesties en vergroten van creatieve samenwerking.

De 5 thema’s zijn:

Voor informatie: gmvanheteren@xs4all.nl

Europese BewegingPossible Futures of Europe